Προκηρύξεις Λοιπών Θέσεων Εργασίας

17-07-2024 id:: 4431

Προκήρυξη θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

11-07-2024 id:: 4422

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

10-07-2024 id:: 4421

 Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

09-07-2024 id:: 4419

Προκήρυξη Εκλογών για τη θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

05-07-2024 id:: 4415

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων Τμήματος Πληροφορικής

05-07-2024 id:: 4412

Προκήρυξη θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2024-2025

26-06-2024 id:: 4395

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, στο γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη», χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2024-2025

04-06-2024 id:: 4370

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2024-2025

01-03-2024 id:: 4281

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιτροπή Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ)

29-02-2024 id:: 4280

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο ΟΠΑ

22-02-2024 id:: 4268

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

09-02-2024 id:: 4257

Προκήρυξη μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

07-02-2024 id:: 4256

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (Electronic Commerce and Electronic Business ELTRUN) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

07-02-2024 id:: 4255

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

31-01-2024 id:: 4249

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής , εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

24-01-2024 id:: 4239

Προκήρυξη μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

22-01-2024 id:: 4235

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

15-01-2024 id:: 4230

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

12-01-2024 id:: 4229

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού (Τμήμα ΟΔΕ)

12-01-2024 id:: 4228

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού (Τμήμα Στατιστικής)

12-01-2024 id:: 4227

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού (Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας)

12-01-2024 id:: 4226

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού (Τμήμα ΛΟΧΡΗ)

12-01-2024 id:: 4225

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης)

11-01-2024 id:: 4224

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003167 και για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023–2024 (Τμήμα Πληροφορικής)

11-01-2024 id:: 4223

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας στο  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το  εαρινό εξάμηνο 2023-2024» (Τμήμα ΔΕΟΣ)

27-12-2023 id:: 4218

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

18-12-2023 id:: 4198

Προκήρυξη μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

18-12-2023 id:: 4197

Προκήρυξη θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

31-10-2023 id:: 4151

Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

09-10-2023 id:: 4120

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

15-09-2023 id:: 4076

Προκήρυξη μίας (1) θέσης  Εντεταλμένου Διδάσκοντα του Τμήματος Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

06-09-2023 id:: 4057

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

21-08-2023 id:: 4042

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

21-08-2023 id:: 4043

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

21-08-2023 id:: 4044

Προκήρυξη θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

21-08-2023 id:: 4045

Προκήρυξη θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

25-07-2023 id:: 4034

 Προκήρυξη έξι (6) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

20-07-2023 id:: 4029

Προκήρυξη μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

14-07-2023 id:: 4025

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντα του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στο γνωστικό αντικείμενο ''Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων'', χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024 

14-07-2023 id:: 4024

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024 

12-07-2023 id:: 4021

Προκήρυξη μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

10-07-2023 id:: 4020

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων Τμήματος Πληροφορικής

28-06-2023 id:: 4001

Προκήρυξη μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών,  στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών Ε.Ε.», χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

26-06-2023 id:: 3998

Προκήρυξη θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

22-06-2023 id:: 3996

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ασύρματων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής

16-06-2023 id:: 3981

Προκήρυξη για θέσεις Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος ΔΕΟΣ, χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

16-06-2023 id:: 3980

Ανακύρηξη Υποψηφίου για τη Θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών 

16-06-2023 id:: 3979

Ανακύρηξη Υποψηφίου για τη Θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Μάνατζμεντ Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

16-06-2023 id:: 3978

Ανακύρηξη Υποψηφίου για τη Θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αναλυτικής

29-05-2023 id:: 3956

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών» Του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

29-05-2023 id:: 3955

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μάνατζμεντ Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

29-05-2023 id:: 3954

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

22-02-2023 id:: 3811

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

13-02-2023 id:: 3799

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του τμήματος ΔΕΟΣ, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

03-02-2023 id:: 3782

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

03-02-2023 id:: 3781

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

03-02-2023 id:: 3778

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

03-02-2023 id:: 3777

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

27-01-2023 id:: 3765

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

25-01-2023 id:: 3762

Προκήρυξη θέσης εντεταλμένων διδασκόντων του τμήματος Στατιστικής, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

24-01-2023 id:: 3760

Προκήρυξη θέσεων Εντεταλμένων διδασκόντων του τμήματος ΟΔΕ, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

24-01-2023 id:: 3759

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφών του Τμήματος ΟΔΕ, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

24-01-2023 id:: 3757

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Πληροφορικής, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

24-01-2023 id:: 3756

Προκήρυξη (4) τεσσάρων θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων Τμήματος Πληροφορικής, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

19-01-2023 id:: 3754

Προκήρυξη θέσεων Εντεταλμένων διδασκόντων του τμήματος ΔΕΟΣ, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

22-12-2022 id:: 3730

Διαδικασία πλήρωσης πέντε (5) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

26-10-2022 id:: 3651

Διαδικασία πλήρωσης θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

10-10-2022 id:: 3631

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα δικαιολογητικά

10-10-2022 id:: 3630

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2022, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr.

07-10-2022 id:: 3624

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (econ@aueb.gr) τα δικαιολογητικά.

04-10-2022 id:: 3615

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

04-10-2022 id:: 3614

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary.marketing@aueb.gr , μέχρι και Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

30-09-2022 id:: 3611

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι τη Δευτέρα 10  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr δικαιολογητικά

30-09-2022 id:: 3610

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα δικαιολογητικά

30-09-2022 id:: 3609

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) δικαιολογητικά

30-09-2022 id:: 3608

Η/Ο υποψήφια/ος, που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψει σύμβαση ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 8203107.

26-09-2022 id:: 3600

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να υποβάλουν αίτηση, καθώς και εκτενές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει), μέχρι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr

19-09-2022 id:: 3592

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ακαδ.υποτρόφων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

 

21-07-2022 id:: 3547

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr)

18-07-2022 id:: 3540

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

18-07-2022 id:: 3539

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ.407/1980, του Τμήματος Στατιστικής

29-06-2022 id:: 3525

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε συνάφεια ως προς το αντικείμενο του μαθήματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του τμήματος deossecr@aueb.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

29-06-2022 id:: 3522

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

27-04-2022 id:: 3434

Διαδικασία πλήρωσης πέντε (5) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

23-02-2022 id:: 3346

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται και εφόσον υπάρχει) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής: infotech@aueb.gr, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

23-02-2022 id:: 3345

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν έως και τη Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022, τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (postgrad_sob@aueb.gr).

09-02-2022 id:: 3332

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203110 - 2108203129.

08-02-2022 id:: 3331

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, κατόπιν ραντεβού και μέχρι την Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022, τα απαραίτητα δικαιολογητικά

04-02-2022 id:: 3328

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα), μέχρι την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022, τα απαραίτητα δικαιολογητικά

02-02-2022 id:: 3324

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr  μέχρι και  τη Δευτέρα  14 Φεβρουαρίου 2022.

02-02-2022 id:: 3323

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr, μέχρι τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00 τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

01-02-2022 id:: 3320

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι από 7/2/2022 έως και 21/2/2022.

20-01-2022 id:: 3299

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα), μέχρι την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

17-01-2022 id:: 3295

Αποτελέσματα Εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

05-01-2022 id:: 3283

Πρόσκληση σε εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας  του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 

05-01-2022 id:: 3282

Ανακήρυξη υποψήφιου μέλους ΔΕΠ για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

30-12-2021 id:: 3279

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr)  

21-12-2021 id:: 3267

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022, του Τμήματος Πληροφορικής. Αιτήσεις έως 5 Ιανουαρίου 2022.

21-12-2021 id:: 3266

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση συμβασιούχου διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022, μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού, του Τμήματος Πληροφορικής. Αιτήσεις έως 5 Ιανουαρίου 2022.

17-12-2021 id:: 3261

Οι ενδιαφερόμενες/οι, οι οποίες/οι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε συνάφεια ως προς το αντικείμενο του μαθήματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του τμήματος deossecr@aueb.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

14-12-2021 id:: 3255

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

09-12-2021 id:: 3254

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης ήτοι από 10.12.2021 έως 24.12.2021.

25-11-2021 id:: 3231

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε.

08-11-2021 id:: 3209

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2021, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203110 - 2108203129.

12-10-2021 id:: 3170

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2021  σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203110 - 2108203129.

27-09-2021 id:: 3141

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Aκαδημαϊκού Yποτρόφου του Τμήματος Στατιστικής 

22-09-2021 id:: 3137

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

16-09-2021 id:: 3132

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, (τηλ. 210.82.03.412, 210.82.03.416), κατόπιν ραντεβού και μέχρι την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

16-09-2021 id:: 3131

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας deossecr@aueb.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

03-09-2021 id:: 3120

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

02-07-2021 id:: 3075

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, Χειμερινού Εξαμήνου, του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

02-07-2021 id:: 3074

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διδασκαλία του μαθήματος Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων

30-06-2021 id:: 3062

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση συμβασιούχου διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

30-06-2021 id:: 3061

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

25-06-2021 id:: 3056

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του έργου «TRUSTED, TRACEABLE AND TRANSPARENT ONTOLOGICAL KNOWLEDGE ON BLOCKCHAIN (OntoChain)» (κωδικός θέσης 3301-PR2)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (Πρωτόκολλο), έως τις 09/07/2021, και ώρα 16:00.

24-06-2021 id:: 3054

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Παρασκευή 09/07/2021, και ώρα 15:00.

24-06-2021 id:: 3052

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας:  secretary.marketing@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα), μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

24-06-2021 id:: 3058

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/17347-21

24-06-2021 id:: 3059

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/17348-21

15-06-2021 id:: 3043

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (Πρωτόκολλο), έως τις 30/06/2021, και ώρα 16:00.

15-06-2021 id:: 3039

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του διευθυντή του εργαστηρίου Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής (Economic Growth and Social Policy Laboratory) της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων

14-06-2021 id:: 3038

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΚΤΥΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ (ΔΡΑΣΗ "1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ")» (κωδικός θέσης 2949-ΠΤ1)

14-06-2021 id:: 3037

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior Researcher, στο πλαίσιο του έργου «CREATURES - PROMOTING CREATIVE TOURISM THROUGH NEW EXPERIENTIAL AND SUSTAINABLE ROUTES», με κωδικό 11324301

14-06-2021 id:: 3036

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior International Consultant, στο πλαίσιο του έργου «CREATURES - PROMOTING CREATIVE TOURISM THROUGH NEW EXPERIENTIAL AND SUSTAINABLE ROUTES», με κωδικό 11324301

11-06-2021 id:: 3032

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/17633-21

10-06-2021 id:: 3025

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/18614-21

03-06-2021 id:: 3013

Προκήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/11.5.2021 τ. Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού και δύο (2) θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

31-05-2021 id:: 3004

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 23/06/2021, ώρα 16:00.

31-05-2021 id:: 3003

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 23/06/2021, ώρα 16:00.

31-05-2021 id:: 3002

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 23/06/2021, ώρα 16:00.

31-05-2021 id:: 3001

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 23/06/2021, ώρα 16:00.

28-05-2021 id:: 3000

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με αρ. πρωτ. 1807/15740-21

28-05-2021 id:: 2998

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως την Παρασκευή 18/06/2021, και ώρα 15:00.

27-05-2021 id:: 2995

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/17400-21

27-05-2021 id:: 2994

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/17382-21

27-05-2021 id:: 2993

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/17264-21

27-05-2021 id:: 2992

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/944-21

17-05-2021 id:: 2970

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του έργου «INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE)» (κωδικός θέσης 2557-PR3)

17-05-2021 id:: 2969

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου «HEURISTIC AND EXACT REAL-INTEGER OPTIMIZATION METHODS IN DISCRETE CHOICE ANALYSIS – HEROIDA» (κωδικός θέσης 3324-ΜΔ1)

14-05-2021 id:: 2965

Αποτελέσματα πρόσκλησής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/14091-21

14-05-2021 id:: 2964

 Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/14090-21

14-05-2021 id:: 2963

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/13407-21

06-05-2021 id:: 2946

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Διαχειριστή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό ΟΠΣ 5045744 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ-3147-01.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Παρασκευή 28/05/2021, και ώρα 15:00.

06-05-2021 id:: 2945

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για διαχείριση προτάσεων και νέων ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση:  ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Παρασκευή 21/05/2021, και ώρα 15:00.

28-04-2021 id:: 2944

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 19/05/2021, και ώρα 16:00.

28-04-2021 id:: 2943

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Α), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 19/05/2021, και ώρα 16:00

28-04-2021 id:: 2941

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (Πρωτόκολλο), έως τις 19/05/2021, και ώρα 16:00.

28-04-2021 id:: 2940

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (Πρωτόκολλο), έως τις 19/05/2021, και ώρα 16:00.

27-04-2021 id:: 2939

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Α), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (Πρωτόκολλο), έως τις 18/05/2021, και ώρα 16:00.

27-04-2021 id:: 2938

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/13557-21

27-04-2021 id:: 2937

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/13002-21

27-04-2021 id:: 2936

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/10704-21

27-04-2021 id:: 2935

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/13184-21

27-04-2021 id:: 2934

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/8884-21

19-04-2021 id:: 2920

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Τρίτη 11/05/2021, και ώρα 15:00.

19-04-2021 id:: 2919

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/10678-21

19-04-2021 id:: 2917

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/8890-21

19-04-2021 id:: 2916

Οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/8889-21

16-04-2021 id:: 2914

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/12231-21

07-04-2021 id:: 2900

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του έργου «ADVANCING STRATEGIC MANAGEMENT, LEADERSHIP AND FUNDRAISING IN HIGHER EDUCATION IN ASIA» (κωδικός θέσης 3359-AS2)

07-04-2021 id:: 2899

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του έργου «ADVANCING STRATEGIC MANAGEMENT, LEADERSHIP AND FUNDRAISING IN HIGHER EDUCATION IN ASIA» (κωδικός θέσης 3359-AS1)

05-04-2021 id:: 2893

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/8930-21

02-04-2021 id:: 2892

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/8873-21

02-04-2021 id:: 2891

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/8941-21

02-04-2021 id:: 2890

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πέντε (5) θέσεων, για την υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου με αρ. πρωτ. 1807/8823-21

02-04-2021 id:: 2889

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/8325-21

02-04-2021 id:: 2888

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/8324-21

02-04-2021 id:: 2887

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/8323-21

02-04-2021 id:: 2881

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/8889-21

02-04-2021 id:: 2884

Οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/3952-21

02-04-2021 id:: 2880

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Γραφείο Πρωτοκόλλου (Πατησίων 76, 10434 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203286, ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@aueb.gr).

01-04-2021 id:: 2879

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Α), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (Πρωτόκολλο), έως τις 15/04/2021, και ώρα 16:00.

31-03-2021 id:: 2877

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 14/04/2021, και ώρα 16:00.

30-03-2021 id:: 2874

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 13/04/2021, ώρα 16:00.

30-03-2021 id:: 2873

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Α), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 13/04/2021, και ώρα 16:00

23-03-2021 id:: 2866

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 07/04/2021, και ώρα 16:00.

12-03-2021 id:: 2859

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 31/03/2021, και ώρα 16:00.

12-03-2021 id:: 2858

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/6741-21

12-03-2021 id:: 2857

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Τετάρτη 31/03/2021, και ώρα 15:00.

12-03-2021 id:: 2856

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/3952-21

12-03-2021 id:: 2855

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/6748-21

01-03-2021 id:: 2840

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (Πρωτόκολλο), έως τις 17/03/2021, και ώρα 16:00.

01-03-2021 id:: 2839

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 17/03/2021, ώρα 16:00.

26-02-2021 id:: 2837

Απόφαση ακύρωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/3118-21

26-02-2021 id:: 2836

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/3993-21

26-02-2021 id:: 2835

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 12/03/2021, και ώρα 16:00.

26-02-2021 id:: 2834

Οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού 2020-2021 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με αρ. Πρωτ. 1807/46879-20

26-02-2021 id:: 2833

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, αποκλειστικά κατά το διάστημα διεξαγωγής της Διπλωματικής τους εργασίας, διάρκειας έως ενός (1) μήνα, στο πλαίσιο του έργου «ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Q-EQUAL» (κωδικός θέσεων 3274-ΜΤ1)

26-02-2021 id:: 2829

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Διαχειριστή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό ΟΠΣ 5045744 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ-3147-01.

26-02-2021 id:: 2828

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EDGE-COMPUTING_HOLISTIC AND FOUNDATIONAL RESOURCE ALLOCATION FRAMEWORK FOR OPTIMIZED AND IMPACTFUL EDGE-COMPUTING SERVICES (LeadingEdge) [Τ11ΕΡΑ4-00056]», με κωδικό ΟΠΣ 5075031 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328301

25-02-2021 id:: 2832

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυο (2) θέσεων για την υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου με αρ. πρωτ. 1807/46614-20

25-02-2021 id:: 2831

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου μερ αρ. πρωτ. 1807/4085-21

24-02-2021 id:: 2822

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 10/03/2021, ώρα 16:00.

24-02-2021 id:: 2821

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 10/03/2021, ώρα 16:00.

24-02-2021 id:: 2820

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 10/03/2021, ώρα 16:00

19-02-2021 id:: 2818

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά.

15-02-2021 id:: 2806

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα  22 Φεβρουαρίου 2021.

12-02-2021 id:: 2805

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 26/02/2021, και ώρα 16:00.

12-02-2021 id:: 2804

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι τη Δευτέρα 01/03/2021, και ώρα 15:00.

12-02-2021 id:: 2803

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με αρ. πρωτ. 1807/46879-20

12-02-2021 id:: 2802

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/46622-20

12-02-2021 id:: 2801

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/46904-20

08-02-2021 id:: 2792

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

05-02-2021 id:: 2773

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

29-01-2021 id:: 2768

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 15/02/2021, και ώρα 16:00.

29-01-2021 id:: 2767

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/861-21

29-01-2021 id:: 2766

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/46420-20

29-01-2021 id:: 2765

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/46419-20

29-01-2021 id:: 2764

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/46620-20

29-01-2021 id:: 2763

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/46418-20

29-01-2021 id:: 2762

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Δευτέρα 15/02/2021, και ώρα 15:00.

29-01-2021 id:: 2761

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Δευτέρα 22/02/2021, και ώρα 15:00.

29-01-2021 id:: 2760

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 – Αθήνα), μέχρι τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, τα ακόλουθα δικαιολογητικά

29-01-2021 id:: 2759

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα), μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

25-01-2021 id:: 2742

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 09/02/2021, και ώρα 16:00.

15-01-2021 id:: 2735

 Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/42772-20

15-01-2021 id:: 2734

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/46360-20

15-01-2021 id:: 2733

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/46358-20

15-01-2021 id:: 2732

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/46356-20

15-01-2021 id:: 2731

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/46355-20

14-01-2021 id:: 2729

 Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/39058-20

14-01-2021 id:: 2728

 Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/38448-20

14-01-2021 id:: 2727

 Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/40883-20

07-01-2021 id:: 2716

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως τις 21/01/2021, ώρα 16:00.

07-01-2021 id:: 2715

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως τις 21/01/2021, ώρα 16:00.

07-01-2021 id:: 2714

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 21/01/2021, ώρα 16:00.

07-01-2021 id:: 2713

Απόφαση ακύρωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/46357-20