Ανακύρηξη Υποψηφίου για τη Θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών