Ανακοινώσεις

Εκλογές Ανάδειξης Εκπροσώπων στα Συλλογικά Όργανα του ΟΠΑ

13-06-2024 id:: 4380

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

13-06-2024 id:: 4379

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δι.Π.) στη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

25-01-2024 id:: 4241

Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο ΟΠΑ, Φεβρουάριος 2024

25-01-2024 id:: 4240

Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο ΟΠΑ, Φεβρουάριος 2024

29-09-2023 id:: 4102

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη συνέλευση του τμήματος ΟΔΕ

29-09-2023 id:: 4101

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη συνέλευση του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

29-09-2023 id:: 4100

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη συνέλευση του τμήματος ΛΟΧΡΗ

29-09-2023 id:: 4099

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη συνέλευση του τμήματος ΔΕΟΣ

12-01-2023 id:: 3745

 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητριών/φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων του ΟΠΑ

02-12-2022 id:: 3703

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση Τμ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΨΡΩΦ469Β4Μ-ΗΝΩ

02-12-2022 id:: 3702

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση Τμ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Ψ1ΨΦ469Β4Μ-ΨΑ7

02-12-2022 id:: 3701

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση Τμ. ΔΕΤ - ΨΑΚΘ469Β4Μ-Θ8Ο

02-12-2022 id:: 3700

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση Τμ. ΛΟΧΡΗ - 99Η4469Β4Μ-8ΜΝ (1)

02-12-2022 id:: 3699

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση Τμ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - 6ΘΛΡ469Β4Μ-Δ2Ν

02-12-2022 id:: 3698

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση Τμ. ΟΔΕ - 6ΘΔΡ469Β4Μ-Κ55

02-12-2022 id:: 3697

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση Τμ. ΔΕΟΣ - 6Ξ21469Β4Μ-ΛΤΩ (1)

02-12-2022 id:: 3696

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση Τμ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΨΜΒΛ469Β4Μ (1)

20-01-2022 id:: 3298

Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 

23-12-2021 id:: 3278

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων

21-11-2019 id:: 2011

Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η οποία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη, ορίζεται η  26η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

21-11-2019 id:: 1997

Ανακοινώνεται ο πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων στη Σύγκλητο στις εκλογές της 28ης Νοεμβρίου 2019.

21-11-2019 id:: 1996

Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η οποία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη, ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 πμ έως 14.00 μμ στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

21-11-2019 id:: 1995

Ανακοινώνεται ο πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΕΠ στη Σύγκλητο στις εκλογές της 28ης Νοεμβρίου 2019.

21-11-2019 id:: 1994

Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η οποία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη, ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 πμ έως 14.00 μμ στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

21-11-2019 id:: 2003

Ανακοινώνεται ο πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο του ΟΠΑ στις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου 2019.

20-11-2019 id:: 1992

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο στις εκλογές της 21ης Νοεμβρίου 2019.

19-11-2019 id:: 2002

Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η οποία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη, ορίζεται η  26η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 πμ έως 14.00 μμ στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

05-11-2019 id:: 1963

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 19η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως τις 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας υποβάλλονται έως και την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

04-11-2019 id:: 1962

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 19η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο του ΟΠΑ, υποβάλλονται έως και την 11η  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων, μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

04-11-2019 id:: 1961

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 21η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο του ΟΠΑ, υποβάλλονται έως και την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων, μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

29-10-2019 id:: 1953

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 12η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΕΠ στη Σύγκλητο του ΟΠΑ, υποβάλλονται έως και την 6η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων, μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

29-10-2019 id:: 1952

Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και καθολική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 12η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του ΟΠΑ υποβάλλονται έως και την 6η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων, μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

23-10-2019 id:: 1950

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 12η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων υποβάλλονται έως και την 4η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής.

23-10-2019 id:: 1949

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 12η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων υποβάλλονται έως και την 4η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής.

23-10-2019 id:: 1946

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 21η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων υποβάλλονται έως και την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής.

23-10-2019 id:: 1945

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 21η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων υποβάλλονται έως και την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής.

23-10-2019 id:: 1944

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 19η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Δ.Ι.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων υποβάλλονται έως και την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής.

23-10-2019 id:: 1943

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 19η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Δ.Ι.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων υποβάλλονται έως και την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής.

23-10-2019 id:: 1942

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 21η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών υποβάλλονται έως και την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής.

23-10-2019 id:: 1941

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 21η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών υποβάλλονται έως και την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής.

23-10-2019 id:: 1940

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 21η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης υποβάλλονται έως και την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

14-11-2018 id:: 1351

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου 2018

14-11-2018 id:: 1349

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου 2018.

14-11-2018 id:: 1348

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Ανακηρυχθέντων Υποψηφίων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου 2018

13-11-2018 id:: 1341

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα από 11:00 έως 13:00 να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

12-11-2018 id:: 1337

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 22η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως τις 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας υποβάλλονται έως και την 12η  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

30-10-2018 id:: 1300

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 22η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως τις 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας υποβάλλονται έως και την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

20-10-2017 id:: 457
Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα Συλλογικά Όργανα του ΟΠΑ, για ετήσια θητεία από 01/12/2017 έως 30/11/2018. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 22α Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη (11:00-14:00) στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την8η Νοεμβρίου 2017.
20-10-2017 id:: 456
Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα Συλλογικά Όργανα του ΟΠΑ, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2017 έως 30/11/2019. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα (11:00-14:00) στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την 30η Οκτωβρίου 2017.
20-10-2017 id:: 455
Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ε.ΔΙ.Π. στα Συλλογικά Όργανα του ΟΠΑ, για ετήσια θητεία, από 01/12/2017 έως 30/11/2018. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 20η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα (11:00-14:00) στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την 6η Νοεμβρίου 2017.
20-10-2017 id:: 454
Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του ΟΠΑ με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2017 έως 30/11/2019. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα (11:00-14:00) στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως και την 30η Οκτωβρίου 2017.