Αποφάσεις Συγκλήτου

Η παρούσα σελίδα σκοπό έχει να ενημερώνει την κοινότητά μας για αποφάσεις της Συγκλήτου, στοχεύοντας στην ενεργή συμμετοχή όλων στην κοινή προσπάθεια για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο.

Παρακάτω θα βρείτε αυτή την ενημέρωση ανά συνεδρίαση της Συγκλήτου:

 

 

 

Αρχείο Αποφάσεων

Τελευταία ενημέρωση: 08-07-2024