Ανακοινώσεις

Εκλογές Πρύτανη

10-07-2024 id:: 4275

Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης και Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

28-06-2024 id:: 4402

Απόφαση Πρύτανη περί ορισμού Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου

13-06-2024 id:: 4378

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών