Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης

Καλωσόρισμα

 

Το  Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα του πάγιου ενδιαφέροντος για την προώθηση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής στο ΟΠΑ. 

 

Αποστολή του Κέντρου είναι  η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, καθώς και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων. Οι δράσεις του Κέντρου στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου στο ΟΠΑ. 

 

Κύριο μέλημα είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας υποστήριξης ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, προκειμένου να ενισχυθούν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που διευκολύνουν και στηρίζουν την μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Τελευταία ενημέρωση: 25-09-2023