Φωτογραφίες

Αναφορές στο ΟΠΑ μπορούν να συνοδεύονται από τις ακόλουθες επίσημες φωτογραφίες του κεντρικού κτιρίου:

Έμβλημα στην κεντρική είσοδο Είσοδος και προαύλιο (μακρινή λήψη) Είσοδος και προαύλιο (κοντινή λήψη)
Έμβλημα στην κεντρική είσοδο Είσοδος και προαύλιο (μακρινή λήψη) Είσοδος και προαύλιο (κοντινή λήψη)
[full_size]   [medium_size]   [thumbnail_size] [full_size]   [medium_size]   [thumbnail_size] [full_size]   [medium_size]   [thumbnail_size]
    Έμβλημα στην κεντρική είσοδο
    [medium_size]   [thumbnail_size]

 

Τελευταία ενημέρωση: 07-12-2020