Υποτροφίες

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να υποστηρίξει νέους και νέες που πραγματοποιούν προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές στο ΟΠΑ, αλλά και παράλληλα για να αναγνωρίσει και να ενθαρρύνει την αριστεία, προσφέρει υποτροφίες που αντλούνται είτε από ιδίους πόρους είτε από συνεργασία με άλλους οργανισμούς. Ακολουθεί ο κατάλογος των χορηγούμενων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 17.

Προπτυχιακές Σπουδές
 

Τμήμα Τύπος Υποτροφίας Τίτλος Υποτροφίας Περιγραφή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Υποτροφία  Εις Μνήμη του Καθηγητή Νίκου Φωτιά και της συζύγου του Αναστασίας Φωτιά Χρηματική υποτροφία σε φοιτητές με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου
Υποτροφία ΙΚΥ Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες  Οικονομική Ενίσχυση σε φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με καλή επίδοση
Οικονομικής Επιστήμης Χρηματικό Βραβείο Εις Μνήμη του Καθηγητή Νίκου Φωτιά και της συζύγου του Αναστασίας Φωτιά Χρηματική υποτροφία σε φοιτητή με την καλύτερη επίδοση στο Τμήμα
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Οικονομικό Βοήθημα Οικονομικό βοήθημα Αριστείας Κοινωφελούς Ιδρύματος ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΙΟΧΑΛΚΟ Οικονομικό βοήθημα στους τρεις πρώτους αριστούχους πτυχιούχους του Τμήματος κάθε ακαδ. έτους
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Υποτροφία  "Πολίνα Παπασταθοπούλου" - Εις Μνήμη της Επίκ. Καθηγήτριας Πολίνας Παπασταθοπούλου Υποτροφία για τον πρώτο σε ακαδημαϊκή επίδοση φοιτητή (υψηλότερος βαθμός πτυχίου, ολοκλήρωση στα τέσσερα έτη, περίοδο Ιουνίου)
Πληροφορικής Βραβείο επίδοσης  «Μαρία Δημοπούλου» Χρηματική υποτροφία σε φοιτητές με υψηλή βαθμολογία επίδοσης στα μαθήματα: «Διακριτά Μαθηματικά», «Μαθηματικά Ι», «Μαθηματικά ΙΙ»
Βραβείο επίδοσης  «Ιωάννη Κάβουρα» Χρηματική υποτροφία σε φοιτητές με υψηλή βαθμολογία επίδοσης στα μαθήματα: «Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών», «Λειτουργικά Συστήματα»
Βραβείο επίδοσης  «Μιχάλη Μυτιληναίου» Χρηματική υποτροφία σε φοιτητές με υψηλή βαθμολογία επίδοσης στα μαθήματα: «Λογική», «Υπολογισιμότητα» και «Αυτόματα και Πολυπλοκότητα»
Στατιστικής Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία του Τμήματος Στατιστικής για εγγραφή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής
(έναρξη: ακαδ. έτος 2019-20)
Υποτροφία του Τμήματος Στατιστικής στον άριστο απόφοιτο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος που ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε 4 ακαδημαϊκά έτη, (Μ.Ο. πτυχίου 8,51 και άνω), με μορφή απαλλαγής διδάκτρων για εγγραφή σε ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής.
Προηγείται σχετική αίτηση του δικαιούχου στο ΠΜΣ (για απαλλαγή από τα δίδακτρα) για διερεύνηση του αιτήματος βάσει των οικονομικών διαθέσιμων του έτους. (Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εντός τριών ακαδ. ετών από το ακαδ. έτος αποφοίτησης από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Στατιστικής.)
Βραβείο επίδοσης Επιβράβευση Προπτυχιακών Φοιτητών με ΕΞΕΧΟΥΣΑ  επίδοση
(έναρξη: ακαδ. έτος 2021-22)
Επιβράβευση των τριών (3) πρώτων, προπτυχιακών φοιτητών με εξέχουσα επίδοση ανά έτος σπουδών (μ.ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 7,00) οι οποίοι έχουν περάσει όλα τα μαθήματα κάθε έτους σπουδών (τουλάχιστον 60ΠΜ, 120ΠΜ, 180ΠΜ, 240 ΠΜ για τους φοιτητές 1ου, 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών αντίστοιχα), ως ακολούθως:
(α) Ο φοιτητής με την υψηλότερη βαθμολογία ανά έτος – Βραβείο 150 ευρώ (με τη μορφή δώρου)
(β) Ο φοιτητής με τη 2η υψηλότερη βαθμολογία ανά έτος – Βραβείο 100 ευρώ (με τη μορφή δώρου)
(γ) Ο φοιτητής με την 3η υψηλότερη βαθμολογία ανά έτος – Βραβείο 50 ευρώ (με τη μορφή δώρου)
(δ) αντίστοιχα, βραβεύονται και οι τρεις (3) πρώτοι απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου 7,50 και άνω, ανά ακαδημαϊκό έτος, (ανεξαρτήτου διάρκειας σπουδών)
Βραβείο επίδοσης Επιβράβευση Προπτυχιακών Φοιτητών με ΚΑΛΗ  επίδοση
(έναρξη: ακαδ. έτος 2021-22)
Επιβράβευση προπτυχιακών φοιτητών με καλή επίδοση στα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, με μ.ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 7,00,  συνδυαστικά με τη συγκέντρωση συγκεκριμένου αριθμού πιστωτικών μονάδων (τουλάχιστον 60ΠΜ, 120ΠΜ, 180ΠΜ, 240ΠΜ για τους φοιτητές 1ου, 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών αντίστοιχα), ως ακολούθως:
Συμβολικό Βραβείο (π.χ. ενός βιβλίου)

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές
 

Πρόγραμμα  Τύπος Υποτροφίας Τίτλος Υποτροφίας Περιγραφή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (πλήρους φοίτησης) Υποτροφία επίδοσης Υποτροφίες του Τμήματος ΔΕΟΣ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές Υποτροφία του Τμήματος ΔΕΟΣ στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που αριστεύουν (Α' / Β' εξαμήνου με Μ.Ο. 8,51 και άνω), με μορφή απαλλαγής διδάκτρων.
Υποτροφία επίδοσης Υποτροφίες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ενέκρινε την οικονομική στήριξη φοιτητών/-τριών και των δύο κατευθύνσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές βάσει ακαδημαϊκής αριστείας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, με τέσσερις (4) υποτροφίες ανά εξάμηνο σπουδών, εκάστη ύψους €1.500.
Ευρωπαϊκών Σπουδών για στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (μερικής φοίτησης) Yποτροφία λόγω βαθμολογικής επίδοσης Υποτροφία βάσει επίδοσης Υποτροφία με μορφή απαλλαγής διδάκτρων (έκπτωση 20% στα δίδακτρα του δεύτερου έτους) λόγω υψηλής επίδοσης στο Διεπιστημονικό Στάδιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Ευρωπαϊκές Σπουδές.
Οικονομικής Επιστήμης (πλήρους φοίτησης) Υποτροφία Υποτροφία βάσει σειράς εισαγωγής Υποτροφία με τη μορφή απαλλαγής μέρους των διδάκτρων στους φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει το υψηλότερο σύνολο μορίων (βάσει ακαδημαϊκών κριτήριων) κατά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα.
Υποτροφία Υποτροφία βάσει επίδοσης στο α΄ εξάμηνο Υποτροφία με τη μορφή απαλλαγής μέρους των διδάκτρων στους φοιτητές που έχουν υψηλό μέσο όρο βαθμολογίας στο α' εξάμηνο σπουδών.
Υποτροφία Υποτροφία βάσει επίδοσης στο β΄ εξάμηνο Υποτροφία με τη μορφή απαλλαγής μέρους των διδάκτρων στους φοιτητές που έχουν υψηλό μέσο όρο βαθμολογίας στο β' εξάμηνο σπουδών.
Οικονομικής Επιστήμης (μερικής φοίτησης) Υποτροφία επίδοσης Βραβείο Αριστείας Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση χρηματικού βραβείου ύψους 2000 € στον φοιτητή/φοιτήτρια που έχει σημειώσει την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση ανά κατεύθυνση.
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για στελέχη Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία βάσει επίδοσης 300 ευρώ χρηματικό βραβείο για καλή επίδοση στα μαθήματα του Α' Ετους σπουδών.
Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία βάσει επίδοσης 200 ευρώ χρηματικό βραβείο για καλή επίδοση στα μαθήματα του Β' Ετους σπουδών-δ' Τριμήνου.
Υποτροφία επίδοσης Βραβείο Αριστείας ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Στον 1ο 1.500,00€ στον 2ο 1.000,00€, στον 3ο 900,00€ και στους υπόλοιπους 6 350,00€ έκαστο.
Υποτροφία Υποτροφία για συμμετοχή στις εξετάσεις CFA  Συμμετοχή αποφοίτου στην εξέταση για την απόκτηση του επαγγελματικού πιστοποιητικού CFA.
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Υποτροφία Υποτροφία Χρηματική υποτροφία σε φοιτητή για τη διάκρισή του στον Διαγωνισμό "Global Management Challenge".
Επιχειρηματικής Αναλυτικής Υποτροφία - απαλλαγή μέρους διδάκτρων Υποτροφία - απαλλαγή μέρους διδάκτρων Χρηματική υποτροφία σε φοιτητή με την καλύτερη επίδοση στο Πρόγραμμα (με απόφαση ΓΣΕΣ 7-3-2017).
Διοικητικής των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό Υποτροφία Διδάκτρων Υποτροφία Διδάκτρων Υποτροφία διδάκτρων σε φοιτητές του Τμήματος Πλήρους Φοίτησης με GMAT score μεγαλύτερο του 650.
Υποτροφία Διδάκτρων Υποτροφία Διδάκτρων Υποτροφία διδάκτρων μέσω του ΠΜΣ σε φοιτητή του Τμήματος Πλήρους Φοίτησης στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδάζω με Υποτροφία της ΕQUAL SOCIETY.
Υποτροφία Διδάκτρων Υποτροφία Διδάκτρων Υποτροφία διδάκτρων σε φοιτητές του Τμήματος Πλήρους Φοίτησης μέσω χορηγιών από επιχειρήσεις.
Υποτροφία Διδάκτρων Υποτροφία Διδάκτρων Υποτροφία διδάκτρων σε φοιτητή του Τμήματος Μερικής Φοίτησης.
Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης Χρηματική Υποτροφία  Οικονομική ενίσχυση/ υποτροφία για φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις Χρηματική υποτροφία σε φοιτητές με την καλύτερη επίδοση στο Τμήμα.
Διοίκησης Επιχειρήσεων MBA (πλήρους φοίτησης) Υποτροφία  LIBRA GROUP Χρηματική υποτροφία σε φοιτητή με την καλύτερη επίδοση κατά τα Α' και Β' διδακτικά εξάμηνα στο ΜΒΑ.
Διοίκησης Επιχειρήσεων MBA (μερικής φοίτησης) Υποτροφία  Πρόγραμμα Υποτροφιών «LIBRA GROUP FELLOWSHIP PROGRAMME» Χρηματική υποτροφία σε 15 φοιτητές με την καλύτερη επίδοση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα μαθήματα κορμού.
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματικό Βραβείο Αριστείας Χρηματικό Βραβείο Αριστείας Χρηματική υποτροφία στο top 10% των καλύτερων φοιτητών κάθε τμήματος των σειρών 2015-16 και 2014-16.
Υποτροφία διδάκτρων Υποτροφία μέσω της ΜΚΟ Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών Πλήρης απαλλαγή από τα δίδακτρα ενός φοιτητή του Τμήματος πλήρους φοίτησης.
Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Υποτροφία Υποτροφία Η Marmaras Navigation προσφέρει: μία (1) υποτροφία ύψους 7.200 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις ακαδημαϊκής εισδοχής του προγράμματος καθώς και τα κριτήρια της εταιρείας Propontis foundation.
Υποτροφία Υποτροφία Η Delta Tankers προσφέρει: μία (1) υποτροφία ύψους 7.200 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις ακαδημαϊκής εισδοχής του προγράμματος καθώς και τα κριτήρια της εταιρείας Propontis foundation.
Υποτροφία Υποτροφία Η Chartworld Shipping προσφέρει: δύο (2) υποτροφίες ύψους 8.000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις ακαδημαϊκής εισδοχής του προγράμματος.
Υποτροφία Υποτροφία Equal Society
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (πλήρους φοίτησης) Βραβείο Χρηματικό βραβείο Αριστείας Βραβείο για την Άριστη ακαδημαΪκή επίδοση κατά τη διάρκεια των σπουδών.
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (πλήρους φοίτησης της Κατεύθυνσης "Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό") Υποτροφία "Πολίνα Παπασταθοπούλου" - Εις Μνήμη της Επίκ. Καθηγήτριας Πολίνας Παπασταθοπούλου Υποτροφία για τον πρώτο σε ακαδημαϊκή επίδοση φοιτητή.
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τιμητικός Έπαινος Τιμητικός Έπαινος Άριστη βαθμολογική επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας > 8,51) στις σπουδές του φοιτητή για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης.
Τιμητικός Έπαινος Τιμητικός Έπαινος Άριστη βαθμολογική επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας > 8,51) στις σπουδές του φοιτητή για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης.
Τιμητικός Τίτλος Τιμητικός Τίτλος Άριστη επίδοση (βαθμολογία: 10) στη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της φοίτησης του φοιτητή για το Τμήμα Πλήρους φοίτησης.
Υποτροφία Εις μνήμη του Χρήστου Γιαννακόπουλου, πρώην Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (Σ.Δ.Α.Δ.Ε.)  Χρηματική υποτροφία σε φοιτητή με την καλύτερη επίδοση στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης.
Πληροφοριακών Συστημάτων (πλήρους φοίτησης) Υποτροφία Εισαγωγής Υποτροφία ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Χρηματική υποτροφία που χορηγείται σε επιλεγμένους φοιτητές κατόχους βασικού πτυχίου με βαθμό πτυχίου «Άριστα». Η υποτροφία εισαγωγής καλύπτει έως το 50% των διδάκτρων.
Υποτροφία Επίδοσης Υποτροφία ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Χρηματική υποτροφία που χορηγείται, αποκλειστικά και μόνο, βάσει της επίδοσης των φοιτητών στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ. Το προβλεπόμενο ποσό της υποτροφίας, καθώς και η κατανομή αυτού, μεταξύ των φοιτητών που είναι πρώτοι στη βαθμολογική κλίμακα, αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής.
Επιστήμης Υπολογιστών (πλήρους φοίτησης)  Ανταποδοτικό επικουρικό έργο «Μείωση διδάκτρων μέσω ανταποδοτικού επικουρικού έργου» Προσφέρεται η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές του Προγράμματος που το επιθυμούν να καταβάλλουν στο Πρόγραμμα το ήμισυ των διδάκτρων (2000€ αντί για 4000€) με την προσφορά ανταποδοτικού επικουρικού έργου στο Τμήμα Πληροφορικής κατά την διάρκεια των σπουδών τους.
Επιστήμης Δεδομένων (πλήρους φοίτησης) Υποτροφία εισαγωγής Υποτροφία ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων Χρηματική υποτροφία που χορηγείται σε επιλεγμένους φοιτητές κατόχους βασικού πτυχίου με βαθμό πτυχίου «Άριστα» με τη μορφή της μείωσης του ποσού των διδάκτρων.
Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων Χρηματική υποτροφία που χορηγείται βάσει αποκλειστικά και μόνο την επίδοση των φοιτητών (βαθμός πτυχίου) στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Η υποτροφία επίδοσης χορηγείται στους 3 αποφοίτους με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου.
Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία Eurobank Εργασίας Χρηματική υποτροφία που χορηγείται από την «Τράπεζα Eurobank Εργασίας»  στους φοιτητές του Προγράμματος που πρώτευσαν βαθμολογικά στη διπλωματική εργασία τους.
Επιστήμης Δεδομένων (μερικής φοίτησης) Υποτροφία εισαγωγής Υποτροφία ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων Χρηματική υποτροφία που χορηγείται σε επιλεγμένους φοιτητές κατόχους βασικού πτυχίου με βαθμό πτυχίου «Άριστα» με τη μορφή της μείωσης του ποσού των διδάκτρων.
Στατιστικής  Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία του Τμήματος Στατιστικής για Διδακτορικές Σπουδές στη Στατιστική
(έναρξη: ακαδ. έτος 2021-22)
Υποτροφία ύψους 18.000 ευρώ για 3 ακαδημαϊκά έτη (500 ευρώ/μήνα), του Τμήματος Στατιστικής στον άριστο απόφοιτο (βαθμός πτυχίου: 8,51 και άνω) με την υψηλότερη βαθμολογία,  του ΠΜΣ με τίτλο "Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ" (πλήρους φοίτησης) για την εγγραφή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής.
Υποτροφία εισαγωγής Υποτροφία για το ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής με τίτλο "Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ" (πλήρους φοίτησης) 
(έναρξη: ακαδ. έτος 2018-19)
Υποτροφιών εισαγωγής αριστούχων,  που μπορεί να καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων, μετά από απόφαση Συνέλευσης, και μπορεί να χορηγείται μόνο σε κατόχους βασικού πτυχίου με άριστη επίδοση (δηλαδή με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 8,5). 
Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία για το ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής με τίτλο "Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ" 
(έναρξη: ακαδ. έτος 2018-19)
Υποτροφία ακαδημαϊκής επίδοσης στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Στατιστική»:
Α. Δίνεται στο τέλος κάθε σειράς και αφορά έναν (1) και μόνο φοιτητή, ενώ σε περίπτωση ισοβάθμιας μοιράζεται εξ ίσου.
Β.  Αφορά στην απαλλαγή των 50% των συνολικών διδάκτρων (2.000€) του ανωτέρω Π.Μ.Σ. με απόφαση Συνέλευσης.
Γ.  Για τον υπολογισμό του μέσου όρου βαθμολογίας για την υποτροφία λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξετάσεις, άσχετα αν ο φοιτητής δεν έδωσε ή δεν πέρασε το μάθημα.  Για αυτές τις περιπτώσεις (δεν έδωσε ή δεν πέρασε το μάθημα) η βαθμολογία θα είναι 0. Ο τελικός βαθμός θα είναι ο σταθμικός μέσος των μαθημάτων, με στάθμιση τα ECTS. Η διατριβή δεν λαμβάνεται υπόψη αφού δεν βαθμολογείται.
Δ.  Για να πάρει κάποιος την υποτροφία θα πρέπει ο παραπάνω μέσος όρος να είναι μεγαλύτερος του 8,5.
Ε.  Αν οι φοιτητής έχει πάρει απαλλαγή διδάκτρων βάσει των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α 142) και  της Υ.Α. 131757/Ζ1/02.08.2018 (Β 3387), θα παίρνει την εύφημο μνεία αλλά όχι χρήματα και η υποτροφία ΔΕΝ θα δίνεται σε επόμενο φοιτητή.
Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία για το ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής με τίτλο "Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ" (μερικής φοίτησης) (έναρξη: ακαδ. έτος 2019-20) Υποτροφία ακαδημαϊκής επίδοσης στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική»:
Α. Δίνεται στο τέλος κάθε σειράς και αφορά έναν (1) και μόνο  φοιτητή ενώ σε περίπτωση ισοβάθμιας μοιράζεται εξ ίσου.
Β.  Αφορά στην απαλλαγή των 50% των συνολικών διδάκτρων (2750€) του ανωτέρω Π.Μ.Σ. με απόφαση Συνέλευσης.
Γ.  Για τον υπολογισμό του μέσου όρου βαθμολογίας για την υποτροφία λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξετάσεις, άσχετα αν ο φοιτητής δεν έδωσε ή δεν πέρασε το μάθημα.  Για αυτές τις περιπτώσεις  (δεν έδωσε  ή δεν πέρασε το μάθημα) η βαθμολογία θα είναι 0. Η διατριβή δεν λαμβάνεται υπόψη αφού δεν βαθμολογείται.
Δ.  Για να πάρει κάποιος την υποτροφία θα πρέπει ο παραπάνω μέσος όρος να είναι μεγαλύτερος του 8,5.
Ε.  Αν οι φοιτητής έχει πάρει απαλλαγή διδάκτρων βάσει των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α 142) και  της Υ.Α. 131757/Ζ1/02.08.2018 (Β 3387), θα παίρνει την εύφημο μνεία αλλά όχι χρήματα και η υποτροφία ΔΕΝ θα δίνεται σε επόμενο φοιτητή.
Στατιστικής Υποτροφία επίδοσης Υποτροφία για το ΔΠΜΣ με τίτλο "Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών στην ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" (μερικής φοίτησης)
(έναρξη: ακαδ. έτος 2020-21)
Υποτροφία ακαδημαϊκής επίδοσης στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο "Δίπλωμα Μετ/κών Σπουδών στην ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ":                         Α. Δίνεται στο τέλος κάθε σειράς και αφορά έναν (1) και μόνο  φοιτητή ενώ σε περίπτωση ισοβάθμιας μοιράζεται εξ ίσου.
Β.  Αφορά στην απαλλαγή μέχρι 100% των διδάκτρων (6800€) του ανωτέρω Δ.Π.Μ.Σ. με απόφαση ΕΔΕ.
Γ.  Για τον υπολογισμό του μέσου όρου βαθμολογίας για την υποτροφία λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξετάσεις, άσχετα αν ο φοιτητής δεν έδωσε ή δεν πέρασε το μάθημα.  Για αυτές τις περιπτώσεις  (δεν έδωσε  ή δεν πέρασε το μάθημα) η βαθμολογία θα είναι 0. Η διατριβή δεν λαμβάνεται υπόψη αφού δεν βαθμολογείται.
Δ.  Για να πάρει κάποιος την υποτροφία θα πρέπει ο παραπάνω μέσος όρος να είναι μεγαλύτερος του 8,5.
Ε.  Αν οι φοιτητής έχει πάρει απαλλαγή διδάκτρων βάσει των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α 142) και  της Υ.Α. 131757/Ζ1/02.08.2018 (Β 3387), θα παίρνει την εύφημο μνεία αλλά όχι χρήματα και η υποτροφία ΔΕΝ θα δίνεται σε επόμενο φοιτητή.
Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υποτροφία-έκπτωση στα δίδακτρα Εις μνήμη Επικ. Καθηγήτριας Πολυξένης Παπασταθοπούλου Έκπτωση στα δίδακτρα σε φοιτητές από αναπτυσσόμενες χώρες λόγω των εξαιρετικών τους επιδόσεων.
Μαθηματικών της Αγοράς και Παραγωγής (πλήρους φοίτησης) Υποτροφία Επίδοσης Υποτροφία ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής Χρηματική υποτροφία που χορηγείται βάσει αποκλειστικά και μόνο την επίδοση των φοιτητών (βαθμός πτυχίου) στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Η υποτροφία επίδοσης χορηγείται στους 2-3 αποφοίτους του Προγράμματος με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου. Το προβλεπόμενο ποσό της υποτροφίας, καθώς και η κατανομή αυτού μεταξύ των φοιτητών που είναι πρώτοι στη βαθμολογική κλίμακα, αποφασίζεται από την ΕΔΕ του Προγράμματος.
Διδακτορικές Σπουδές
 

Πρόγραμμα  Τύπος Υποτροφίας Τίτλος Υποτροφίας Περιγραφή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Έπαινος Χρηματικός έπαινος Χρηματικός έπαινος για τη δημοσίευσης μέρους της διατριβής σε διεθνές και έγκυρο επιστημονικό συνέδριο
 

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια και τη διαδικασία, παρέχονται στις σχετικές ιστοσελίδες των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τέλος, εδώ μπορείτε να βρείτε προσκλήσεις για Υποτροφίες από άλλους φορείς και Ιδρύματα.

Τελευταία ενημέρωση: 22-09-2022