Οργανώσεις και Σύλλογοι αποφοίτων

Στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται διάφορες Οργανώσεις και Σύλλογοι φοιτητών και αποφοίτων. Οι σύλλογοι αυτοί είναι οι εξής:

Τελευταία ενημέρωση: 27-08-2020