Ανακοινώσεις

Διδακτορικών Προγραμμάτων

04-07-2024 id:: 4410

Προκήρυξη 9 θέσεων υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής

06-06-2024 id:: 4373

Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

22-05-2024 id:: 4362

Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

27-02-2024 id:: 4277

Διαδικτυακά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΟΠΑ για φοιτητές και φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών - Εαρινό εξάμηνο 2023-2024

16-02-2024 id:: 4263

Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

07-11-2023 id:: 4160

Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

02-10-2023 id:: 4106

Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

02-10-2023 id:: 4105

Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

18-09-2023 id:: 4078

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

22-06-2023 id:: 3995

Προκήρυξη μιας θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική, Ναυτιλιακά και Ψηφιοποίηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

16-06-2023 id:: 3977

Φόρμα Yποβολής Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών/Φοιτητριών

16-05-2023 id:: 3941

Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

12-05-2023 id:: 3933

Προκήρυξη νέας θέσης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

04-04-2023 id:: 3803

Διαδικτυακά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης για Προπτυχιακούς Φοιτητές

29-03-2023 id:: 3870

Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

10-03-2023 id:: 3854

Summer Institute: Digital Humanities for Hellenic Studies, 3-7 Ιουλίου 2023, Αθήνα

29-09-2022 id:: 3607

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως την 14/10/2022.

29-09-2022 id:: 3606

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως την 6/11/2022.

16-09-2022 id:: 3588

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2022» που θα διεξαχθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, 10.00-18.00

09-09-2022 id:: 3578

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

30-08-2022 id:: 3569

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretariat@ethaae.gr με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 30-11-2022 (ώρα 22:00).

29-06-2022 id:: 3519

Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

14-06-2022 id:: 3504

Προκήρυξη θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

12-05-2022 id:: 3447

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως  και 30/06/2022.

01-04-2022 id:: 3390

Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα» στο πλαίσιο συνεργασίας ΟΠΑ-ΣΕΒ, 1η Πρόσκληση

22-03-2022 id:: 3377

Πρόσκληση ΙΚΥ για Πρόγραμμα Υποτροφιών Διδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα

17-01-2022 id:: 3294

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο email: kokkini@aueb.gr) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Tρίτη 18 Ιανουαρίου 2022. Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματός Πληροφορικής αναγράφονται στο Κανονισμός του Τμήματος που είναι διαθέσιμος εδώ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/doctoral#analytical_regulations

19-11-2021 id:: 3222

Η υποβολή αιτήσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (β’ κύκλος) που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, θα μπορεί να πραγματοποιείται από τις 19 Νοεμβρίου 2021 έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr

11-10-2021 id:: 3165

Αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ,

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ. 210 8203 614, 622, 865, μέχρι και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

30-09-2021 id:: 3149

Το  Τμήμα  Μάρκετινγκ  και  Επικοινωνίας,  της  Σχολής  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  ανακοινώνει  την  έναρξη  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  εκπόνηση  Διδακτορικής  Διατριβής  και  καλεί  τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως την 1/11/2021. 

28-09-2021 id:: 3145

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr)  μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλ.: 210 8203865, 2108203614, 2108203622)

08-06-2021 id:: 3023

Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ​​​​​​της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

09-03-2021 id:: 2845

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση από 8/03/2021 έως  και 30/04/2021.

05-02-2021 id:: 2774

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά και με απλό ταχυδρομείο μέχρι και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (κα. Μακρυνιώτη Σοφία, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210 8203 865, email. sofiamak@aueb.gr).

02-11-2020 id:: 2571

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο email: kokkini@aueb.gr) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 9 Νοέμβριου 2020.

16-10-2020 id:: 2553

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε στην 3η/07.10.2020 συνεδρία της, την προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

25-09-2020 id:: 2503

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως τις 30/10/2020.

23-09-2020 id:: 2497

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της (16/09/2020), αποφάσισε την προκήρυξη έξι (6) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά και με απλό ταχυδρομείο μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (κα. Μακρυνιώτη Σοφία, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210 8203 865, email. sofiamak@aueb.gr).

21-07-2020 id:: 2439

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε στην 13η/15.7.2020 συνεδρία της, την προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.  Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

17-06-2020 id:: 2353

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 11η συνεδρίασή της (12/06/2020), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο ερευνητικό θέμα: Big Data Integration and Virtualization. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (κα. Μακρυνιώτη Σοφία, Ευελπίδων 47 Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210 8203 865).

05-05-2020 id:: 2280

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο email: kokkini@aueb.gr) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Τρίτη 26 Μαΐου 2020.

15-04-2020 id:: 2268

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως τις 15/05/2020. 

29-01-2020 id:: 2134

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 6η συνεδρίασή της (15/01/2020), αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα που ενδιαφέρουν τους καθηγητές του Τμήματος. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (κα Μακρυνιώτη Σοφία, Ευελπίδων 47 Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210 8203 865).

23-01-2020 id:: 2123

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μιας αμειβόμενης θέσης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην περιοχή της Στρατηγικής Διοίκησης και ειδικότερα στο χώρο της Οργανωσιακής Μάθησης και Καινοτομίας. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, έως και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (nancy@aueb.gr, κα. Παπαγιάννη Αθανασία, Ευελπίδων 47 Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210-8203 670, 210-8203 614)

20-09-2019 id:: 1890

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως τις 31/10/2019.

11-07-2019 id:: 1790

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε στην από 1/7/2019 συνεδρία της, την προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Αιτήσεις κατατίθενται (ή αποστέλλονται ταχυδρομικά) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ. 210 8203 630, μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.

11-06-2019 id:: 1749

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 9η συνεδρίασή της (23/05/2019), αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα που ενδιαφέρουν τους καθηγητές του Τμήματος. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (κα Μακρυνιώτη Σοφία, Ευελπίδων 47 Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210-8203 865).

05-06-2019 id:: 1745

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως τις 30/06/2019.

23-04-2019 id:: 1673

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωντης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σας προσκαλεί στη δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα κ. Βουρλούμη Σταύρου με θέμα: “The influence of Power Struggles and Coalition Dynamics on Strategic Responsesto Attainment Discrepancies”. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αίθουσα Α41, κεντρικό κτήριο, πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος).

28-03-2019 id:: 1610

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σας προσκαλεί στη δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα κυρίου Κακαλέτρη Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα 901 στον 9ο όροφο, στο κτήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33).

26-03-2019 id:: 1606

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτησή τους στη Γραμματεία του Διδακτορικού Προγράμματος, από 19 Μαρτίου 2019 έως 4 Ιουλίου 2019.

22-03-2019 id:: 1605

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σας προσκαλεί στη δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορος κυρίας Μανδύλη Κυριακής. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:30 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης (αίθουσα Α41) της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

08-03-2019 id:: 1582

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 22 Μάρτιου 2019, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1).

13-11-2018 id:: 1340

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδακτορικών φοιτητών πλήρους φοίτησης. Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 2ος όροφος, Γραφείο 206, τηλ. 210-8203 874, Τρίτη και Τετάρτη 11:00-13:00 και Πέμπτη 14:00-16:00 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

25-10-2018 id:: 1292

Το Tμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1).

25-10-2018 id:: 1287

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της (24/09/2018), αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα που ενδιαφέρουν τους καθηγητές του Τμήματος.

18-09-2018 id:: 1182

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σας προσκαλεί στη δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορος κυρίας Μπατσίλα Σοφίας. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης στο κεντρικό κτήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πατησίων 76). 

 

04-09-2018 id:: 1149

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σας προσκαλεί στη δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορος κας Μαλκογιάννη Ιωάννας. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στην αίθουσα 609 στο κτήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33). 

27-02-2018 id:: 748
Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος, Γραφείο 707) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Δευτέρα 19 Μαρτίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00).
24-11-2017 id:: 549

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σας προσκαλεί στη δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κου Χάλκου Γεωργίου με θέμα "Determinants of Entrepreneurial Intentions: Evidence from Greece"

01-11-2017 id:: 481
Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη εννέα (9) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) αίτηση μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00). Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 646
27-07-2017 id:: 336
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 2ος όροφος, γραφείο 206, τηλ. 2108203874, μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2017
04-05-2017 id:: 215
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 26 Μαΐου 2017. Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 2ος όροφος, γραφείο 206, τηλ. 210-8203 874, μέχρι και την 26η Μαΐου 2017.
24-03-2017 id:: 132

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας προσκαλεί στη δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κου Μαθιού Γεωργίου με θέμα "The Media Digitization Impact on the Marketing Value Chain from the Advertiser to the Consumer".

24-03-2017 id:: 131

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας προσκαλεί στη δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Παπαφιλιππάκη Ειρήνης με θέμα "Διερεύνηση των παραγόντων και των συνεπειών της εμπειρίας καταστήματος: Ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών Μάρκετινγκ".

23-03-2017 id:: 129

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας προσκαλεί στη δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Λαμπάκη Αντωνίας με θέμα "Implementation Process Success: The role of Employee Consensus and Context".
 

07-03-2017 id:: 98

Το τμήμα Πληροφορικής Του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος, γραφείο 707) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι τη Δευτέρα 3 Απριλίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 646.