Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής