Υπηρεσίες Διαδικτυακής Βοήθειας


Change your password Αλλαγή κωδικού (password)

Forward yor account to another Ρύθμιση προώθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (forward)

Vacation Ρύθμιση αυτόματης αποστολής μηνύματος σε περίπτωση απουσίας (vacation)

Σημείωση: Σας ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται με ασφαλή σύνδεση.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 19-04-2022