Το ΟΠΑ στον κόσμο

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται με περισσότερα από 200 Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τόσο μέσα από το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ για φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, όσο και μέσω ερευνητικών και άλλων ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Οι φοιτητές είναι εξαιρετικά δραστήριοι σε πρωτοβουλίες σχετικές με επιχειρηματικότητα και καινοτομία, ενώ το διδακτικό προσωπικό λαμβάνει σημαντικές διακρίσεις και θέσεις σε οργανισμούς και επιστημονικές επιτροπές διεθνούς κύρους, γεγονός που μαρτυρά την υψηλή ποιότητά του στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.

Επίσης, στο ΟΠΑ λειτουργούν 16 Μεταπτυχιακά προγράμματα στα Αγγλικά: MBA International (full time & part time)MSc in Accounting and Finance (full time & part time)Marketing & CommunicationSpecialization in International Marketing (full time)MA in Heritage Management (full time)MSc in Business Analytics) (part time) και MSc in Data Science (full time & part time), Master of Science in Economics (full time), MSc in International Shipping, Finance and Management (full time & part time) , MSc in Management Science and Technology (full time & part time) τα οποία δέχονται περίπου 500 φοιτητές ετησίως.