Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτησή τους στη Γραμματεία του Διδακτορικού Προγράμματος, από 19 Μαρτίου 2019 έως 4 Ιουλίου 2019.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2.  Προσχέδιο σχετικά με το ευρύτερο αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.
3.  Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.
4.  Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
5.  Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.  (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να αξιολογηθούν αιτήσεις υποψηφίων που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου).
6.  Ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Σχολές του εξωτερικού.
7.  Πιστοποιητικό άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής.
8.  Τουλάχιστον δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.
9.  Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή αντίγραφα επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί (αν υπάρχουν).

 

Οι υποψήφιοι προτού αξιολογηθούν περαιτέρω οφείλουν να λάβουν μέρος και να εξεταστούν επιτυχώς σε προκριματικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο στα αντικείμενα της μικροοικονομικής, της μακροοικονομικής και των ποσοτικών μεθόδων (στατιστική και οικονομετρία).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα https://www.dept.aueb.gr/el/deos και από τη Γραμματεία του Διδακτορικού Προγράμματος,(Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Τ.Κ. 11362, 9ος όροφος, γραφείο 909) Δευτέρα - Παρασκευή 11:00 – 15:00, τηλ. 210-8203 689, e-mail: nafsitzogani@aueb.gr.          

Ο Πρόεδρος του Τμήματος                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

      *                                                                                                         *

                           Καθηγητής ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΤΟΣ                                                    Καθηγητής EMMANOYHΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

Υπογραφές υπάρχουν στο πρωτότυπο , το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του φορέα.

ID: 
1606
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 26-03-2019