Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων