Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ​​​​​​της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά την 13η/31-5-2021 συνεδρία της, την προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Για τη συμμετοχή  στη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος (ΦΕΚ 1535/4-5-2018, άρθρο 5 παρ.3):

  1. Σχετική αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων που υπάγεται το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/accfin/attachments/Aitisi-Phd-LoXri.pdf),
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Τίτλο Προπτυχιακών Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
  4. Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master’s) με αναλυτική βαθμολογία.
  5. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1)..
  6. Αντίγραφα Εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  7. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
  8. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.
  9. Προσχέδιο προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

 

Αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ. 210 8203 614, 622, 865, μέχρι και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Αθήνα, 1/6/2021

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΤΣΕΚΡΕΚΟΣ

*

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένουν στο αρχείο του φορέα.

ID: 
3023
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 08-06-2021