Προκήρυξη μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024