Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του διευθυντή του εργαστηρίου Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής (Economic Growth and Social Policy Laboratory) της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων