Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024