Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016 του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών