Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε.

ID: 
3231
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 25-11-2021