Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε.

ID: 
3231
Attached files:: 

Last updated: 25 November 2021