Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «AQUASPICE: ADVANCING SUSTAINABILITY OF PROCESS INDUSTRIES THROUGH DIGITAL AND CIRCULAR WATER USE INNOVATIONS» (κωδικός θέσης 3313-PR6)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 07/01/2021

Αρ. πρωτ. 1807/861-21

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης  έργου στο πλαίσιο του έργου «AQUASPICE: ADVANCING SUSTAINABILITY OF PROCESS INDUSTRIES THROUGH DIGITAL AND CIRCULAR WATER USE INNOVATIONS» (κωδικός θέσης  3313-PR6)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «AQUASPICE: ADVANCING SUSTAINABILITY OF PROCESS INDUSTRIES THROUGH DIGITAL AND CIRCULAR WATER USE INNOVATIONS», με κωδικό 11331301, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 29/12/2020 απόφαση της 73ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΘ8469Β4Μ-ΖΙΦ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

 

«Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής υπό περιορισμένους πόρους, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 Water Efficiency Enhancement Applications Framework and Baseline Assessment, WP4 Digital Twin with Smart Analytics and Cognitive Services for Water Efficiency, WP5 Water Cyber Physical System: The Industrial Water Efficiency Management System, WP6 Demonstration and Evaluation of AquaSPICE Solutions»

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

 

Προϋπολογισμός: έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και όλων των φόρων και κάθε είδους κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ, εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Διδακτορικό́ Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στο γνωστικό́ αντικείμενο της Πληροφορικής ή των Μαθηματικών.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος της αλλοδαπής, στο γνωστικό́ αντικείμενο της Πληροφορικής ή των Αλγορίθμων, με βαθμό́ σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Πτυχίο Πανεπιστήμιου της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού́ Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού́), με βαθμό́ σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Τουλάχιστον ενός (1) έτους τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία, σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα R&D με αντικείμενο τους αλγόριθμους, τη βελτιστοποίηση ή τις υπολογιστικές μεθόδους ή τον χρονοπρογραμματισμό διεργασιών.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 • Τουλάχιστον ενός (1) έτους προϋπηρεσία σε θέση Αναλυτή́ ή Προγραμματιστή́ Αλγορίθμων.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και ευρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΑ

 

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

 

Μέγιστος

Βαθμός

Κριτηρίου

Βάρος

Κριτηρίου

1

Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (βαθμός στην κλίμακα 0-10)

1x Βαθμός ΜΤΣ

10

10%

2

Βαθμός πτυχίου (βαθμός στην κλίμακα 0-10)

1x Βαθμός πτυχίου

10

10%

3

Επιπλέον αποδεδειγμένη συναφή επαγγελματική εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα R&D με αντικείμενο τους αλγόριθμους, τη βελτιστοποίηση ή τις υπολογιστικές μεθόδους ή τον χρονοπρογραμματισμό διεργασιών

6,67 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής εμπειρίας. Μετά το 1ο έτος. Μέγιστη βαθμολόγηση: τρία (3) έτη. Από το 2ο έως και το 4ο

20

20%

4

Επιπλέον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέση Αναλυτή ή Προγραμματιστή Αλγορίθμων

Δέκα (10) βαθμοί για κάθε έτος σχετικής εμπειρίας. Μετά το 1ο έτος. Μέγιστη βαθμολόγηση: τρία (3) έτη. Από το 2ο έως και το 4ο

30

30%

5

Συνολική αποτίμηση του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και των επικοινωνιακών του ικανοτήτων

Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατόν να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης αν αυτό κριθεί αναγκαίο). Αξιολόγηση βάσει βιογραφικού σημειώματος, δημοσιεύσεων, ερευνητικών ενδιαφερόντων και λοιπών προσόντων

30

30%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και σταστοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων τοΝ. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Η αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων και προσόντων,  συμπεριλαμβανομένων . και των άτυπων προσόντων με έμφαση στην κινητικότητα γεωγραφική και επαγγελματική των ενδιαφερομένων, ιδίως στο πλαίσιο της διεθνούς ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κινητικότητας, θα  είναι σύμφωνη με  την εφαρμογή των διεθνών προτύπων και το εκάστοτε κείμενο ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο.
 3. Για τους Έλληνες ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης τους από τονΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας για τους Έλληνες πολίτες, αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, εφόσον η στράτευση στη χώρα της οποίας είναι πολίτεςείναιυποχρεωτική,πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακααξιολογικής κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενουμε την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας θα τηρούν όλα τα εθνικά και διεθνή σχετικάαπαραίτητα δεδομένα. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα εφαρμόσει στο ακέραιοτην κείμενη διεθνή και ευρωπαϊκήεργατική νομοθεσία, όπως αυτήέχει ενσωματωθεί ενδεχομένως στο ελληνικό δίκαιο,σε όλες της τις ρυθμίσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις παροχές που τυχόν δικαιούται ο επιλεγείς υποψήφιος.
 11. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
 12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο site του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, του ΟΠΑ και του EURAXESS, στο  πλαίσιο του έργου «AQUASPICE: ADVANCING SUSTAINABILITY OF PROCESS INDUSTRIES THROUGH DIGITAL AND CIRCULAR WATER USE INNOVATIONS» έχει λάβει υπόψη και είναι σύμφωνη  με τους όρους του Grant Agreement No. 958396 και της ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και του  Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη των Ερευνητών  (Commission Recommendation of 11 March 2005 on Τhe European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJL75/67 2005/251/EK)  καθώς και του European Code of Conduct for Research Integrity of ALLEA (ALL European Academies) and ESF (European Science Foundation) of March 2011 http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_Research_Integrity.pdf και  του Commission Recommendation C (2008) 1329 of 10.4.2008 on the management of intellectual property, τα οποία αποτελούν παράρτημα της παρούσας και των οποίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν πλήρη και σαφή γνώση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Έντυπο του παραρτήματος Α΄
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά (σύμφωνα με το πρότυπο Europass).
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).
 4. Η πιστοποίηση της συνάφειας και του χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαιώσεων προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας από εργοδότη, όπου ευκρινώς θα προσδιορίζεται ο χρόνος και το αντικείμενο του παρεχόμενου έργου ή/και αντίγραφα συμβάσεων συνοδευόμενα από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο που τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
 5. ότι τα όποια δικαιολογητικά πιστοποίησης επαγγελματικής εμπειρίας προσκομίζονται από τον υποψήφιο, θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποσαφηνίζεται η συνάφεια του παρεχόμενου έργου με το αντικείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, καθώς και η εκτέλεση του παρεχόμενου έργου.  
 6. Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.
 7. CD με όλο το υλικό της πρότασης του ενδιαφερόμενου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 21/01/2021, ώρα 16:00.

 

Σε σφραγισμένο φάκελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της…………………………………………..

«Συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου

με τίτλο «AQUASPICE: ADVANCING SUSTAINABILITY OF PROCESS INDUSTRIES THROUGH DIGITAL AND CIRCULAR WATER USE INNOVATIONS», με κωδικό 11331301»

(κωδικός θέσης 3313-PR6)

 

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητάς τους στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Δύνανται να αποστείλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους ταχυδρομικώς, αποκλειστικά με συστημένο ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), ώστε να βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής του, με βάση την ανωτέρω αυστηρώς δεσμευτική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου έως και την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο της πρότασης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας παράδοσής της στην αρμόδια ταχυδρομική υπηρεσία (να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον αποστολέα ότι η ημερομηνία σφραγίδας παράδοσης είναι ευκρινής προς ανάγνωση).

Στοιχεία επικοινωνίας:  Ρούλα Παρσαλίδου, τηλέφωνο: 210-8203839 (ώρες 11:00 – 14:00).

 

Δημοσιότητα της πρόσκλησης: Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους, του ΟΠΑ www.aueb.gr, του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ www.rc.aueb.gr, και του EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu/), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτείται από το φορέα χρηματοδότησης του έργου.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

 

Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Επώνυμο: ………………………………………………………………………………..

Όνομα: ………………………………………………………………......................

Όνομα Πατρός: ……………………………………………………………….........

Διεύθυνση αλλ/φίας: ………………………………………………………………

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό): …………………………………………….

e-mail: ……………………………………………………………….......................

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ – κωδικός 3313-PR6

 

Για σύναψη σύμβασης έργου, έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AQUASPICE: ADVANCING SUSTAINABILITY OF PROCESS INDUSTRIES THROUGH DIGITAL AND CIRCULAR WATER USE INNOVATIONS» (κωδικός θέσης 3313-PR6)

 

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1807/861-21 πρόσκλησής σας, δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «AQUASPICE: ADVANCING SUSTAINABILITY OF PROCESS INDUSTRIES THROUGH DIGITAL AND CIRCULAR WATER USE INNOVATIONS», με κωδικό 11331301.

 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:

 

 

 

 

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1807/861-21 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

 

Ημερομηνία:  …./…../2021

 

 

 

 

 

Υπογραφή:…………………….

όπως ενδεικτικά είναι αναρτημένα στο δίκτυο NARIC (εθνικά κέντρα πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων) και το δίκτυο ENIC (ευρωπαϊκό δίκτυό κέντρων πληροφοριών).

 

 

ID: 
2714
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022