Πρόσκληση σε εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

              Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2022

           Αριθμ.Πρωτ.: 16

 

Προς το Εκλεκτορικό Σώμα

(απαρτίζεται από τα Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος,

ως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Καλούνται τα Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 έως 14:00 προκειμένου να προβούν στην εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με άμεση και μυστική ψηφοφορία, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04.08.2017) και στην Υ.Α. 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364/Β’/19.11.2021).

 

Ως Όργανο Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και Διαχειριστής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας ορίζεται ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας (Τμήμα) στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το Εργαστήριο, ήτοι ο  Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (βάσει των αρ. 2 και 3 της Υ.Α. 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364/Β’/19.11.2021).

 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) (βάσει του άρ. 3 της Υ.Α. 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364/Β’/19.11.2021)

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

*

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στην Υπηρεσία

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

για την Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας

του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α.

 

Μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

 

1. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΜΠΙΟ, Επίκουρος Καθηγητής

3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

4. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής

5. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

6. ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

7. ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας

8. ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

9. ΓΚΕΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

10. ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής με θητεία

11. ΔΙΟΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής με θητεία

12. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής με μονιμότητα

13. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Επίκουρος Καθηγητής με μονιμότητα

14. ΠΑΛΥΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

15. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

16. ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

17. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

ID: 
3283
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 05-01-2022