Διαδικασία πλήρωσης πέντε (5) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των 4ης/8.11.2022/6,7,8,9 και 7ης/16.12.2022/2 συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου, επικρατέστεροι υποψήφιοι για κάθε προκηρυγμένη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη 385/27.01.2022 - Ο.Ε. 01.02.2022 (ΑΔΑ: 9ΡΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) “Προκήρυξη πλήρωσης πέντε (5) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)” είναι οι κ.κ.:

 

1

Θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού

Ζωή Σαράντη

2

Θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικού

Αλαξάνδρα Τσιαμτσιούρη

3

Θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Λυδία Κωνσταντινίδου

4

Θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Μηχανογράφησης

Γεώργιος Αλεξανδρής

5

Θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης

Χριστίνα Δεληόγλου

 

ID: 
3730

Τελευταία ενημέρωση: 22-12-2022