Προκήρυξη για θέσεις Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος ΔΕΟΣ, χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024