Ανακοίνωση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ.407/80 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πληροφορίες : ΦΛΩΡΑ ΣΙΓΟΥΡΟΥ Τηλέφωνο : 210 8203303 email: fsigourou@aueb.gr,

Αθήνα : 08-02-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 582

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 02.02.2022 απόφαση της 7 ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει του διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) για την αυτοδύναμη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ», εαρινού (2ου) εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, κατόπιν ραντεβού και μέχρι την Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

β) βιογραφικό σημείωμα,

γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),

δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,

ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Τα βιογραφικά σημειώματα να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

* H υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στην Υπηρεσία

ID: 
3331
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 08-02-2022