Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017)

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη

ακαδ. έτους 2019-20

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
1 ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in International Negotiations)  Ελληνική ή Αγγλική  ΦΕΚ3082/27-07-2018 ΦΕΚ5168Β/16-11-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
2 ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in Energy Markets) Ελληνική ή Αγγλική  ΦΕΚ3323/10-08-2018 ΦΕΚ5248Β/23-11-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
3 ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies) Ελληνική ή Αγγλική  ΦΕΚ3601/24-08-2018 ΦΕΚ5533Β/11-12-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
4 ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc  in Finance and Banking) Ελληνική ή/και Αγγλική  ΦΕΚ3644/27-08-2018 ΦΕΚ3765Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη

ακαδ. έτους 2019-20

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
5 ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Applied Economics and Finance)  Ελληνική ή/και Αγγλική ΦΕΚ2727/09-07-2018 ΦΕΚ3764Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
6 ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)  Ελληνική ή/και Αγγλική ΦΕΚ3071/27-07-2018 ΦΕΚ3763Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη

ακαδ. έτους 2019-20

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
7 ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics) Αγγλική ΦΕΚ2774/12-07-2018 ΦΕΚ3347Β/10-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
8 ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology) Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3323/10-08-2018 ΦΕΚ3776Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
9 ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and Management)  Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3071/27-07-2018 ΦΕΚ3771Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
10 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3082/27-07-2018 ΦΕΚ3840Β/06-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
11 ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International) Αγγλική ΦΕΚ3841/06-09-2018 ΦΕΚ3785Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
12 ΚΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (MA in Heritage Management) Αγγλική ΦΕΚ2974/24-07-2018 ΦΕΚ4013Β/17-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη

ακαδ. έτους 2019-20

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
13 ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ2878/19-07-2018 ΦΕΚ3775Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
14 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)  Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3644/27-08-2018 ΦΕΚ3786Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
15 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration) (Πλήρους Φοίτησης - Μερικής Φοίτησης) Ελληνική ΦΕΚ3929/10-09-2018 ΦΕΚ4105Β/20-09-2018

Κείμενο Προκήρυξης

Ανακοίνωση παράτασης
16 ΔΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3601/24-08-2018 ΦΕΚ4149Β/21-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη

ακαδ. έτους 2019-20

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
17 ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)  Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3071/27-07-2018 ΦΕΚ3529Β/21-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
18 ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management) Αγγλική ΦΕΚ3841/06-09-2018 ΦΕΚ3998Β/17-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
19 ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management)  Αγγλική ή/και ελληνική ΦΕΚ3323/10-08-2018 ΦΕΚ3528Β/21-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη

ακαδ. έτους 2019-20

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
20 ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication)

Ελληνική (ειδίκευση Μάρκετινγκ και Επικοινωνία)

​​​​​Αγγλική (ειδίκευση Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό)  

ΦΕΚ3841/06-09-2018 ΦΕΚ4005Β/17-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη

ακαδ. έτους 2019-20

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
21 ΠΜΣ στην Επιστήμη Υπολογιστών (MSc in Computer Science) Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ2000/04-06-2018 ΦΕΚ3562Β/22-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
22 ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems) Ελληνική ΦΕΚ2394/22-06-2018 ΦΕΚ3561Β/22-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης Πλήρους Φοίτησης 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
ΦΕΚ3561Β/22-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης Μερικής Φοίτησης 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
23 ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Methods for the Humanities) Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3282/08-08-2018 ΦΕΚ3842Β/06-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
24 ΔΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)  Αγγλική ή/και ελληνική ΦΕΚ2432/26-06-2018 ΦΕΚ3778Β/03-09-2018 Κείμενο Προκήρυξης Ανακοίνωση παράτασης
25 ΔΔΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (MSc in Business Mathematics) Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ4173/21-09-2018 ΦΕΚ4595Β/18-10-2018 Κείμενο Προκήρυξης 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
α/Α Πρόγραμμα Γλώσσα Διδασκαλίας ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη

ακαδ. έτους 2019-20

Παράταση / 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
26 ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics)  Αγγλική ή/και ελληνική ΦΕΚ2394/22-06-2018 ΦΕΚ3530Β/21-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
27 ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics)  Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3082/27-07-2018 ΦΕΚ3707Β/29-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
28 ΔΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)  Ελληνική ή/και αγγλική ΦΕΚ3601/24-08-2018 ΦΕΚ3707Β/29-08-2018 Κείμενο Προκήρυξης 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 08-01-2020