Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

(σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017)

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
1 ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in International Negotiations)    Κείμενο Προκήρυξης
2 ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies)   Κείμενο Προκήρυξης
3 ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in Energy Markets)   Κείμενο Προκήρυξης
4 ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc  in Banking and Finance)   Κείμενο Προκήρυξης

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
5 ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Applied Economics and Finance)  ΦΕΚ2727/09-07-2018 Κείμενο Προκήρυξης
6 ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)    Κείμενο Προκήρυξης

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
7 ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics) ΦΕΚ2774/12-07-2018 Κείμενο Προκήρυξης
8 ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology)    Κείμενο Προκήρυξης
9 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management)   Κείμενο Προκήρυξης
10 ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and Management)    Κείμενο Προκήρυξης
11 ΚΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (MA in Heritage Management)    

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
12 ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) ΦΕΚ2878/19-07-2018 Κείμενο Προκήρυξης
13 ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)     
14 ΔΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο    

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
15 ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)    Κείμενο Προκήρυξης
16 ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management)    Κείμενο Προκήρυξης

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
17 ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems) ΦΕΚ2394/22-06-2018 Κείμενο Προκήρυξης Πλήρους Φοίτησης
Κείμενο Προκήρυξης Μερικής Φοίτησης
18 ΠΜΣ στην Επιστήμη Υπολογιστών (MSc in Computer Science)  ΦΕΚ2000/04-06-2018 Κείμενο Προκήρυξης
19 ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Methods for the Humanities)   Κείμενο Προκήρυξης
20 ΔΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)  ΦΕΚ2432/26-06-2018 Κείμενο Προκήρυξης

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
α/Α Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Προκήρυξη
21 ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics)  ΦΕΚ2394/22-06-2018 Κείμενο Προκήρυξης
22 ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics)    Κείμενο Προκήρυξης
23 ΔΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)    Κείμενο Προκήρυξης

Τελευταία ενημέρωση: 23-05-2019