Τμήμα Μερικής Φοίτησης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Μερικής Φοίτησης έχει ελάχιστη διάρκεια 4 εξάμηνα φοίτησης και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε στελέχη επιχειρήσεων με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία. Τα μαθήματα διεξάγονται τρεις φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες.