Συνεισφέροντας στην Έρευνα

Οκτώβριος 2021 - Μάρτιος 2022

Διακρίσεις διδασκόντων ΠΜΣ στη ΔΑΔ

Η Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα κατατάσσεται ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες για το έτος 2020, σύμφωνα με αξιολόγηση που προέκυψε από την έρευνα «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators» 2020, η οποία δημοσιεύτηκε από ομάδα Καθηγητών του Stanford University της Αμερικής και αναφέρεται στους κορυφαίους επιστήμονες βάσει του επιστημονικού τους έργου για το 2020. Η μελέτη βασίστηκε στις αναφορές σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus σε ένα σύνολο 22 επιστημονικών πεδίων και 176 υπο-πεδίων και αξιολογήθηκαν 190.063 ερευνητές.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, έλαβε τα ακόλουθα Αριστεία:

1. Αριστείο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για το μάθημα «Στρατηγική και Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΠΜΣ στη ΔΑΔ Πλήρους Φοίτησης)
2. Αριστείο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για το μάθημα «Στρατηγική και Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΠΜΣ στη ΔΑΔ Μερικής Φοίτησης)


Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Afiouni, F., Apospori, E., Richardson, J., Schreurs, B. 2021. Guest Editors.Women's Careers in the 21st Century: New Perspectives and Insights. Special Issue, Career Development International.
 2. Andresen, M., Lazarova, M, Apospori, E., Cotton, R., Bosak, J., Dickmann, M., Kaše, R., Smale, A. 2021. Does international work experience pay off? The relationship between international work experience, employability and career success: A 30‐country, multi‐industry study. Human Resource Management Journal (IF= 5.039, ΑBS=4*).  (doi: 10.1111/1748-8583.12423).
 3. Briscoe, J.P. Kaše, R., Dries, N., Dysvik, A., Unite, J.A. Adeleye, I., Andresen, M., Apospori, E., et al. 2021. Here, there, & everywhere: Development and validation of a cross-culturally representative measure of subjective career success. Journal of Vocational Behavior (IF= 6.065, ABS=4). (doi: 10.1016/j.jvb.2021.103612).
 4. Cohen, S. and Karatzimas, S. “New development: Public sector accounting education for users—embedding eLearning and technology in teaching”, Public Money & Management. (doi: 10.1080/09540962.2021.1986302).
 5. Cohen, S. and Karatzimas, S. “Analyzing smart cities’ reporting: Do they report ‘smart’?”, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. (doi: 10.1108/JPBAFM-12-2020-0198).
 6. Demerouti, E., Soyer, L., Vakola, M., & Xanthopoulou, D., (2021)"Effects of a job crafting intervention on the success of an organizational change effort among blue-collar work", Journal of Occupational and Organizational Psychology. (doi: 10.1111/joop.12330).
 7. Georgiou, K., & Lievens, F. (2022). Gamifying an assessment method: what signals are organizations sending to applicants? Journal of Managerial Psychology. (doi:10.1108/JMP-12-2020-0653)
 8. Katsaros, K.K. and Tsirikas, A.N. (2022), "Perceived change uncertainty and behavioral change support: the role of positive change orientation", Journal of Organizational Change Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. (doi: 10.1108/JOCM-01-2021-0013).
 9. Magrizos, S., Apospori, E., Carrigan, M., & Jones, R.l. 2021. “Is CSR the panacea for SMEs? A study of socially responsible SMEs during economic crisis”, European Management Journal (IF=2.369, ABS=2). (doi: 10.1016/j.emj.2020.06.002).
 10. Pahos N and Galanaki E (2022). Performance Effects of High Performance Work Systems on Committed, Long-Term Employees: A Multilevel Study. Frontiers in Psychology. 13:825397. (doi: 10.3389/fpsyg.2022.825397) (I.F. 2021: 2.99, CiteScore 2021: 3.5)
 11. Reichel, A., Lavarova, M., Apospori, E., Afiouni, F. Andresen, M., Bagdadli, S.,  Bosak, J., Briscoe, J. P., Gianecchini, M., Parry, E., Taniguchi, M., Suzanne, S. 2022. Disabling Effects of Enabling Social Policies on Organizations’ Human Capital Development Practices for Women. Human Resource Management Journal. (IF= 5.039, ABS=4*). (doi: 10.1111/1748-8583.12431).
 12. Schwarz, G., Bouckenooghe, D. & Vakola, M., (2021). Organizational Change Failure: Framing the Process of Failing. Human Relations, Vol. 74. Issue 2. (doi: 10.1177/0018726720942297).
 13. Tsachouridi, I. (2021). Integrating Fairness Evaluations into Social Comparison Processes: The Construct of Fairness of Relative Perceived Organizational Support (FRPOS). International Journal of Business Science & Applied Management, Volume 16, Issue 3, p.88-100.
 14. Vakola, M., Petrou, P., & Katsaros, K. (2021). Work Engagement and Job Crafting as Conditions of Ambivalent Employees' Adaptation to Organizational Change. The Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 57(1) 57 –79, (doi: 10.1177/0021886320967173).

Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες & άλλες εκδηλώσεις

 1. Apospori, E., Jack. S., Leitch, C. & Stead, V. 2021. Transparent and Resilient Gender Equality through Integrated Monitoring Planning and Implementation – TARGETED-MPI, XI European Conference on Gender Equality in Higher Education, 15-17 September 2021.
 2. Apospori, E., Trompeta, M.-A., Leitch, C., Stead, V., Alkhaled, S. & Remke, R. 2021. A Conceptual Framework for Identifying Factors Contributing to the Development of Transparent, Sustainable and Resilient Gender Equality Plans in Business and Management (B&M) Schools, XI European Conference on Gender Equality in Higher Education, 15-17 September 2021.
 3. Afiouni, F., Apospori, E., Richardson, J., Schreurs, B. 2021. Women's Careers in the 21st Century: New Perspectives and Insights. Symposium. Academy οf Management.
 4. Cohen, S., Karatzimas, S. and Mamakou, X. (2021) “AIMER in Public Sector: Incorporating software to the teaching of public sector accounting and budgeting courses”, CIGAR Virtual Biennial Conference 2021, June 24-25 2021.

Βιβλία & Περιοδικές Εκδόσεις

Η Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα είναι Editor της εκδοτικής πρωτοβουλίας HR Case Study Series. Η σειρά "HR Case Study Series" περιλαμβάνει μια αληθινή μελέτη περίπτωσης και γνωμοδοτήσεις σε πραγματικά ερωτήματα που εγείρει η συγκεκριμένη περίπτωση. Οι γνωμοδοτήσεις δίνονται από στελέχη HR, πανεπιστημιακούς, στελέχη από τον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυ­χιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές. Τα θέματα σχετίζονται με σύγχρονους προβληματισμούς όπως η παρακίνηση, το άγχος, η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, η συναισθηματική νοημοσύνη κ.α.

Το 23ο τεύχος είναι μια ειδική έκδοση με τίτλο «Το μέλλον της εργασίας», ενώ το 22ο τεύχος έχει ως θέμα την «Πατερναλιστική Ηγεσία».

Η Δρ. Μαρίνα Ψιλούτσικου, Μέλος ΕΔΙΠ, έχει την επιστημονική επιμέλεια της μετάφρασης του βιβλίου “Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες: Προσεγγίσεις Ποιοτικών, Ποσοτικών και Μεικτών Μεθόδων” από τις εκδόσεις Προπομπός.

Οι Επίκουρες Καθηγήτριες Δήμητρα Ιορδάνογλου και Λήδα Παναγιωτοπούλου είχαν την επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου «Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση» των Konopaske R., Ivancevich J. &Matteson M., το οποίο κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Τζιόλα (2022). Το βιβλίο καλύπτει την κλασική θεματολογία της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, διανθισμένη, όμως, με σύγχρονους προβληματισμούς πάνω σε ζητήματα διαχείρισης ποικιλομορφίας, δημογραφικών και τεχνολογικών αλλαγών, ηθικής και κοινωνικής ευθύνης, και εμπλουτισμένη με σύγχρονες μελέτες περίπτωσης.


Συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα είναι Associate Editor του περιοδικού Journal of Applied Behavioural Science (IF 2020: 1.50) και Editor της σειράς "HR Case Study Series" που εκδίδεται στα πλαίσια του ΜΠΣ στην ΔΑΔ.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη είναι μέλος των:

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου είναι:

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής είναι Review Editor του περιοδικού Frontiers in Psychology (IF 2020: 2,990).


Προσκεκλημένες ομιλίες

Ο Επίκουρος Καθηγητής Σωτήριος Καρατζήμας συμμετείχε, κατόπιν πρόσκλησης, με ομιλία (διαδικτυακά) στο Institute of Management and Research, New Delhi, India με θέμα “Public sector accounting education for citizens and public administrators”, στις 27 Νοεμβρίου 2021.


Λοιπές δράσεις – Έρευνες

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής για τα φοιτητικά βραβεία ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής» (2021-2022).

H Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη είναι:

 • Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του ερευνητικού έργου TARGETED-MPI - Transparent And Resilient Gender Equality Through Integrated Monitoring Planning and Implementation, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon2020, στο οποίο συμμετέχουν 5 Πανεπιστήμια από την  Ευρώπη και 1 από τον Λίβανο.
 • Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου HEAR - Unpacking cognitive crafting and selfergy: How Employees Actively Reconsider their work and put their positive mark on it, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ (1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας).
 • Επιστημονική Σύμβουλος κι  Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου CreaTourES - Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Interreg/ADRION,
 • Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου FEMINA - Boosting competitiveness through female participation in high-tech enterprises in S3 sectors, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Interreg,

Η Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα συμμετείχε στη διαδικτυακή εκδήλωση της L'Oréal Hellas "Future of Work", όπου συνομίλησε με την κα Μαρία Κοράλη, Γενική διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων και την κα Ελισάβετ Μπερερή, Talent Acquisition Manager & HR Business Partner, αναφορικά με την υβριδική εργασία και τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν στο εργασιακό πεδίο. Μπορείτε να δείτε το video εδώ.

Η Δρ. Μαρίνα Ψιλούτσικου, Μέλος ΕΔΙΠ, είναι προσκεκλημένη ομιλήτρια στον διαγωνισμό HULT Prize@aueb, με θέμα ομιλίας "Public Speaking".

Η Δρ. Μαρίνα Ψιλούτσικου, Μέλος ΕΔΙΠ, ήταν μέντορας στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας “Red Bull Basement”.

Έρευνα «Τηλεργασία: Ήρθε για να μείνει;»

Τη θετική στάση των εργαζομένων και την καθιέρωση της εφαρμογής της τηλεργασίας, επιβεβαιώνει η έρευνα «Τηλεργασία: Ήρθε για να μείνει;», που διεξήγαγε το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ), το οποίο υποστηρίζει επιστημονικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έρευνα, υπό την επιστημονική ευθύνη της Διευθύντριας του Εργαστηρίου ΔΑΔ, Επίκουρης Καθηγήτριας Ελεάννας Γαλανάκη, διενεργήθηκε τον Νοέμβριο 2021, σε 557 εργαζομένους οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επαναλαμβάνει την αντίστοιχη έρευνα που είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2020 σε παρόμοιο δείγμα, με σκοπό τη διαχρονική σύγκριση.

 • 42% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας τους σε σχέση με πριν την πανδημία. Λιγότεροι οι τηλεργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της έρευνας το 2021 σε σχέση με το 2020, αφού είχαν χαλαρώσει τα σχετικά μέτρα (πριν την εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον).
 • 50% των ερωτώμενων έχουν πλέον εμπειρία τηλεργασίας, είτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή νωρίτερα. Πριν την πανδημία, μόνο 30% είχαν τέτοια εμπειρία.
 • Οι εργοδότες παρείχαν εργαλεία υποστήριξης της τηλεργασίας στο 63% των ερωτώμενων (ανώτερο από το αντίστοιχο το 2020).
 • Από τους εργαζόμενους που δεν έχουν τηλεργαστεί ποτέ, ένα 20% θα ήθελε να τηλεργαστεί (ανώτερο από το αντίστοιχο το 2020).
 • 85% αυτών που τηλεργάζονται σήμερα, επιθυμούν να συνεχίσουν την τηλεργασία (πολύ: 20%, αρκετά: 37%, μέτρια: 27%).
 • 84% προτιμούν είτε μία τακτικότητα στην τηλεργασία (μία φορά ή περισσότερες ανά εβδομάδα -50,5%), είτε εφαρμογή της τηλεργασίας, όποτε αυτό χρειάζεται (34%).
 • Η πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι η τηλεργασία τους διευκολύνει με διάφορους τρόπους (κυρίως εξοικονόμηση χρόνου και πόρων).
 • Γενικά, οι ερωτώμενοι δε νιώθουν ότι η τηλεργασία επηρεάζει την απόδοσή τους στην εργασία (είτε θετικά είτε αρνητικά).
 • Επίσης, δε νιώθουν ότι η τηλεργασία επηρεάζει τα επίπεδα άγχους τους στην εργασία (είτε θετικά είτε αρνητικά).
 • Πιο αρνητικοί στην τηλεργασία είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και αυτοί που στη δουλειά τους «βοηθούν άλλους ανθρώπους (πχ. εκπαίδευση, ιατρική, νοσηλευτική, παροχή πληροφοριών, κλπ)». Πιο θετικοί είναι όσοι κυρίως εργάζονται «με νούμερα, αρχεία ή μηχανές, με δεδομένο και τακτικό τρόπο».
 • Οι προβλέψεις των περισσότερων ερωτώμενων για την τηλεργασία είναι ότι θα διευρυνθεί η χρήση της στο μέλλον. Αυτή η πεποίθηση είναι πιο ισχυρή το 2021 από το 2020 και σε όσους έχουν εμπειρία τηλεργασίας.

Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έρευνα “Business Coaching: Practices in the Greek Market” 

H Επίκουρη Καθηγήτρια Λήδα Παναγιωτοπούλου και η Κρύστα Τζελέπη, επικεφαλής της Treasure Lab ξεκίνησαν μία πρωτότυπη έρευνα για το πώς χρησιμοποιούν το coaching οι εταιρίες στην ελληνική αγορά. Η έρευνα διεξάγεται υπό την αιγίδα του Μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ΟΠΑ και του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ). Η μεθοδολογία βασίζεται σε συνδυασμό ποσοτικής (ερωτηματολόγιο) και ποιοτικής (συνεντεύξεις, focus groups) έρευνας για πιο εμπλουτισμένα ευρήματα. Επιπλέον, για πιο ολοκληρωμένη εικόνα επιχειρείται πολυεπίπεδη ανάλυση με συλλογή στοιχείων τόσο από Tμήματα HR όσο και από στελέχη που έχουν λάβει coaching.  Μπορείτε να απαντήσετε στο σύντομο ερωτηματολόγιο εδώ

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Λήδα Παναγιωτοπούλου και η Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου, συνεργάστηκαν με την INTERSPORT Greece κι ειδικότερα την HR Manager Μαρία Κολοκυθά και την Human Resources Project Specialist Νατάσα Φωτεινακοπούλoυ, στο πλαίσιο project για θέματα διαχείρισης ταλέντου και εκπαίδευσης & ανάπτυξης.