Αποφοίτηση

Στις 18 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 15η Τελετή Ορκωμοσίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου μας.
Αποφοίτησαν 70 τελειόφοιτοι, 39 από το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης και 31 από το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης.
Καλή σταδιοδρομία σε όλους!!!

 

Στις 19 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 14η Τελετή Ορκωμοσίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου μας.

       

Πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου, η 13η Τελετή Ορκωμοσίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου μας.
Αποφοίτησαν 70 τελειόφοιτοι, 41 από το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης και 29 από το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης.
Καλή σταδιοδρομία σε όλους!!!
   
   
     
Την Τετάρτη 06 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η 12η Τελετή Αποφοίτησης του ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αποφοίτησαν 74 τελειόφοιτοι, 41 από το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης και 33 από το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

   

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η 11η Τελετή Αποφοίτησης του ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

   

Την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η 10η Τελετή Αποφοίτησης του ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

   

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η 8η Τελετή Αποφοίτησης του ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.