Χαιρετισμός Διευθύντριας ΔΠΜΣ

Το μεταπτυχιακό της Διοίκησης Ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων στελεχών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που με τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις τους συνεισφέρουν στην ευημερία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Κλείνοντας φέτος τα 20 χρόνια του, αναλογίζομαι την πρόοδο που έχει κάνει η επιστήμη της Διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και την ίδια στιγμή πόσα έχει ακόμα να προσφέρει στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους.

Η μετά Covid εποχή αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη στη ΔΑΔ ικανά όχι μόνο να καθορίσουν τις βασικές λειτουργίες της όπως η προσέλκυση και η επιλογή, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη καθώς και η αξιολόγηση αλλά να διαμορφώσουν τις στρατηγικές και τις πολιτικές για έναν εργασιακό χώρο με προτεραιότητες την ψυχική και σωματική υγεία, την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, την ισότητα των ευκαιριών, την συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνολογία του αύριο.

Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή την αναγκαιότητα το ΜΠΣ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

- Στην  προσφορά μαθημάτων που συνδυάζουν εκτός από την γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες
- Στην ισορροπία μεταξύ θεωρητικού υποβάθρου και επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης
- Στους διδάσκοντες που διαθέτουν επιστημονική και ακαδημαϊκή εμπειρία αλλά και ουσιαστική εμπειρία από την πράξη
- Στους φοιτητές/ριες που επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας σπουδών, ικανοτήτων και εμπειρίας.

Η φιλοδοξία όλων μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη στελεχών ΔΑΔ στη χώρα και μέσω αυτών να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη και στην ευημερία των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας.

Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα

Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών