Σύλλογος Αποφοίτων

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Society) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2005 με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, και έδρα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Σύλλογος απαρτίζεται από τα τακτικά, τα δόκιμα και τα επίτιμα μέλη του.

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου αρκεί να έχει αποφοιτήσει από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δ.Α.Δ του ΟΠΑ και να εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που του δημιουργεί η ιδιότητά του ως μέλος.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων διοργανώνει ενεργά εκδηλώσεις, σεμινάρια/ workshops και webinars, σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Στόχος της ομάδας του Συλλόγου είναι να προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης σε όλα τα μέλη του, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα.

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (2023-2024):

 

Ιστοσελίδα Συλλόγου Αποφοίτων

Facebook: @HRSocietyAUEB

Linkedin: HR Society AUEB

Instagram: @hrsocietyalumni

e-mail: hrsociety.aueb@gmail.com