Εξωτερικοί Συνεργάτες


Πτυχίο στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

M.Sc. στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας/Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ph.D στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ανθρώπινο Δυναμικό, Tμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

MSc στο Εργατικό Δίκαιο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής

Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Παντείου Πανεπιστημίου

Ph.D στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ph.D στην Ψυχολογία Ομάδων, University of Μanchester, UK


Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

M.Sc. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

M.Sc. στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ph.D στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ Αλλαγής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Πτυχίο Χρηματοοικονομικών, ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

MSc in Banking and Finance, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

MSc in Human Resources Management, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποψήφια Διδάκτωρ στα Πληροφοριακά Συστήματα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

SAP Certified Application Associate – Human Capital Management with SAP ERP 6.0, SAP A.G. certificate ID 0009213677

Λαζανάκη Βέρα

Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδάκτωρ Οργανωσιακής Ψυχολογίας και Συμπεριφοράς, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαγρίζος Σόλων

Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ, University of Birmingham, United Kingdom

Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

MBA, Brandeis University, Boston, USA

Ph.D στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας


Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

MBA - Total Quality Management, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ph.D, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

MSc, International Employment Relations & Human Resource Management, The London School of Economics and Political Science (LSE)


Πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη και  Δημόσια Διοίκηση, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΜΒΑ (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων), Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ph.D στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πτυχίο στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Caledonian της Γλασκόβης

MBA στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MBA στο Διεθνές Management, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας (Η. Βασίλειο)

MSc στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ph.D στη Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών