Πιστοποιήσεις και Λίστες Κατάταξης

8ο στη Δ. Ευρώπη το ΠΜΣ στη ΔΑΔ (2023)

Το Μεταπτυχιακό μας κατατάχθηκε 8ο, ανάμεσα σε 60 προγράμματα στη Δ. Ευρώπη το ΜΠΣ στη ΔΑΔ (2023, ετήσια κατάταξη)

8ο στη Δ. Ευρώπη το ΠΜΣ στη ΔΑΔ (2022)

Το Μεταπτυχιακό μας διακρίθηκε στην Ετήσια Κατάταξη του Best Masters (Eduniversal 2022), στην κατηγορία “Human Resources Management” για το 2022, λαμβάνοντας την 8η θέση, μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.

8ο στη Δ.Ευρώπη το ΜΠΣ στη ΔΑΔ (2021)

Το Μεταπτυχιακό μας διακρίθηκε στην Ετήσια Κατάταξη του Best Masters (Eduniversal 2021) λαμβάνοντας την 8η θέση, μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.

10ο στη Δ.Ευρώπη το ΜΠΣ στη ΔΑΔ (2019)

Το Μεταπτυχιακό μας διακρίθηκε στην Ετήσια Κατάταξη του Best Masters (Eduniversal 2019) λαμβάνοντας την 10η θέση, μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.

11ο στη Δ.Ευρώπη το ΜΠΣ στη ΔΑΔ (2018)

Το Μεταπτυχιακό μας διακρίθηκε στην Ετήσια Κατάταξη του Best Masters (Eduniversal 2018) λαμβάνοντας την 11η θέση, μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.

12ο στη Δ.Ευρώπη το ΜΠΣ στη ΔΑΔ (2017)

Το Μεταπτυχιακό μας διακρίθηκε στην Ετήσια Κατάταξη του Best Masters (Eduniversal 2017) λαμβάνοντας τη 12η θέση, μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.

15ο στη Δ.Ευρώπη το ΜΠΣ στη ΔΑΔ (2016)

Το Μεταπτυχιακό μας διακρίθηκε στην Ετήσια Κατάταξη του Best Masters (Eduniversal/ 2016-2017) λαμβάνοντας τη 15η θέση, μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης. 

15ο στη Δ.Ευρώπη το ΜΠΣ στη ΔΑΔ (2015)

Για άλλη μια χρονιά το Μεταπτυχιακό μας διακρίθηκε στην Ετήσια Κατάταξη του Best Masters (Eduniversal/ 2015-2016) λαμβάνοντας τη 15η θέση, μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης. 

13ο στη Δ. Ευρώπη το ΜΠΣ στη ΔΑΔ (2014)

13ο στη Δ.Ευρώπη το ΜΠΣ στη ΔΑΔ (2013)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού διακρίθηκε στην Ετήσια Κατάταξη του Best Masters (https://www.facebook.com/Best.Masters) (Eduniversal) λαμβάνοντας την 13η θέση, μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.

7ο στην Δ. Ευρώπη το ΜΠΣ στη ΔΑΔ (2012)

Το Φεβρουάριο του 2012 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης) λαμβάνει μια πολύ σημαντική διάκριση από τον οργανισμό Αξιολόγησης Συστημάτων "Eduniversal". Το ΜΠΣ στη ΔΑΔ (Π.Φ) καταλαμβάνει την 7η θέση και βρίσκεται ανάμεσα σε κορυφαία προγράμματα της κατηγορίας του. Σε πιο χαμηλές θέσεις βρίσκονται τα προγράμματα σημαντικών σχολών, όπως του Copenhagen Business School, του Universite Catholique de Louvain και του University of Warwick.

Αξίζει να αναφέρουμε πως τον Οκτώβριο του 2011 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης), σύμφωνα με τη λίστα του οργανισμού Eduniversal, εντάσσονταν στα 200 καλύτερα προγράμματα του κόσμου στην κατηγορία του.

Eduniversal Best Masters Ranking