Διοικητική Υποστήριξη

Η Γραμματεία του Προγράμματος στελεχώνεται από την κα Βάια Βαλιώτη και την κα Πολίνα Τσιγκρίκη.