Χαιρετισμός Ιδρύτριας

Δύσκολα θα μπορούσε να αμφισβητήσει κάποιος το γεγονός ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον παράγοντα κλειδί για την επιτυχία ή την αποτυχία κάθε συλλογικής προσπάθειας.

Ενώ αυτό αποτελεί κοινή παραδοχή, στο χώρο των συγχρόνων επιχειρήσεων και οργανισμών συχνά τείνει να παραβλέπεται μέσα στη δίνη των γεγονότων, στην ταχύτητα των αλλαγών και στον αγώνα για την εξασφάλιση των οικονομικών αποτελεσμάτων, των πελατών, των παραγγελιών κ.λ.π. Έτσι, παρά το γεγονός ότι όλα τα ανωτέρω μόνο συνεργάτες κατάλληλα επιλεγμένοι και εκπαιδευμένοι, με διάθεση για απόδοση και πίστη στους στόχους της κοινής προσπάθειας μπορούν να τα πετύχουν, τα θέματα της ανάπτυξης και της αξιοποίησης των ανθρώπων αφήνονται στην τύχη τους.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με τις εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρει σχεδιάστηκε για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και συγκεκριμένα:

Εκπαιδεύοντας νέους απόφοιτους που θα γίνουν οι αυριανοί επαγγελματίες του χώρου και θα στελεχώσουν ή θα οργανώσουν Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Παρέχοντας στα στελέχη που ήδη υπηρετούν σε ανάλογα τμήματα τη δυνατότητα να πλουτίσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους. Βοηθώντας στελέχη που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης διαφόρων τμημάτων να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης των ανθρώπων τους.

Η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τη λειτουργία του προγράμματος δείχνει πως βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύουμε πως το όραμά μας για ένα πιο ανθρωποκεντρικό μοντέλο διοίκησης μπορεί να υλοποιηθεί μέσω των αποφοίτων μας που από τις θέσεις που κατέχουν ή σταδιακά κατακτούν, βοηθούν στο να γίνει ο χώρος εργασίας ένας χώρος ανάπτυξης, αξιοποίησης, αξιοκρατικής αντιμετώπισης και εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων.

Ομότιμη Καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή
Ιδρύτρια και 1η Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών