Ρυθμίσεις προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οδηγίες ρύθμισης προγραμμάτων για ασφαλή λειτουργία με χρήση SSL/TLS:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή μηνυμάτων με διεύθυνση αποστολέα της μορφής xxx@aueb.gr γίνεται αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου (smtp.aueb.gr).

  1. MICROSOFT OUTLOOK 365

  2. MICROSOFT OUTLOOK 2010

  3. MOZILLA THUNDERBIRD

Τελευταία ενημέρωση: 11-03-2021