Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 14 αποτελέσματα)

ΖΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Καθηγητής Τμήμα Στατιστικής 210-8203 523 zazanis@aueb.gr
ΖΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ομότιμος Καθηγητής (Part-time) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 210-8203 171 zanias@aueb.gr
Ζαφείρης Βασίλειος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμήμα Πληροφορικής 210-8203 501 bzafiris@aueb.gr
Ζαχαριάδη Κέλλη Διοικητικό Προσωπικό (Προϊσταμένη Γραμματείας ) Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 210-8203 107 kellyzac@aueb.gr
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 210-8203 467 ezach@aueb.gr
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 388 ezachar@aueb.gr
Ζερβοπούλου Φανή Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 320 fani.zervopoulou@aueb.gr
Ζερκούλης Ανδρέας Διοικητικό Προσωπικό Θερμοκοιτίδα 210-8203 822 a.zerkoulis@acein.aueb.gr
Ζευγώλης Δημήτριος Διοικητικό Προσωπικό (ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ - Γραφείο Διαχείρισης Ιδιωτικών και Διεθνών Έργων) Τμήμα Διαχείρισης Έργων 210-8203 996 dzevgolis@rc.aueb.gr
Ζήκου Ιωάννα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 210-8203 423 izikou@aueb.gr
ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας dzisis@aueb.gr
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Στατιστικής 210-8203 418 aaz@aueb.gr
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Συνταξιοδοτηθείς Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kgz@aueb.gr
ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα Πληροφορικής 210-8203 172 georzois@aueb.gr