Ζερβοπούλου Φανή

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τηλέφωνο: 210 - 8203 320

Γραφείο: Πατησίων 95, 3ος όροφος

Πτυχίο Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (1989), Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.