ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:

Ο Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Μεταφορών και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TRANsportation Systems & LOGistics Laboratory),και Συντονιστής της Ειδίκευσης "Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Συστημάτων Μεταφορών" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών MBA International. Επίσης έχει διδάξει: i) στο University of Miami, Coral Gables, Florida, USA, ii) στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και iii) στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα ερευνητικά, διδακτικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Πληροφοριακών Συστημάτων στις Μεταφορές και τη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με ιδιαίτερη έμφαση: στη Βελτιστοποίηση Αποφάσεων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στη Δρομολόγηση και τον Προγραμματισμό Στόλου Οχημάτων, στην Αξιολόγηση της Απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στη Διαχείριση Έκτακτων Καταστάσεων (Emergency Response Logistics), στο Σχεδιασμό και Λειτουργία Αεροδρομίων, στην Μεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων, και στη Διοίκηση και Αξιολόγηση Έργων.

Ο Κ. Γ. Ζωγράφος έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα και έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση Προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενική Διεύθυνση XIII - DG XIII, Γενική Διεύθυνση VII - DG VII), και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο Κ.Γ. Ζωγράφος έχει διατελέσει μέλος: i) της Επιτροπής CREST στον τομέα των Μεταφορών, ii) της ομάδας ειδικών για τον σχεδιασμό του 4ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στον Τομέα των Αεροπορικών Μεταφορών της Γ.Δ.VII και Γ.Δ.XIII της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και iii) της Επιτροπής Διαχείρισης (ειδικός στον τομέα των Μεταφορών) του Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του 5ου Πλαισίου της Ευρωπαϊής Ένωσης.

Ο Κ. Γ. Ζωγράφος έχει διατελέσει/ είναι κριτής στα παρακάτω επιστημονικά περιοδικά: "Operations Research", "Transportation Science", "Transportation Research Record", "IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics", "Transportation Research", "ASCE Transportation Engineering Journal", "Management Science, "Information Systems and Operations Research", "European Journal of Operational Research", "Transportation Research - PART C", "Transportation Research - PART Α", και έχει διατελέσει υπεύθυνος έκδοσης: i) του ειδικού τεύχους, για την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, του περιοδικού Transportation Science, και ii) των πρακτικών του συνεδρίου της ASCE International Conference on Hazardous Materials Transportation (με θέμα "State and Local issues in Transportation of Hazardous Materials: Towards a National Strategy"). Ο Κ.Γ. Ζωγράφος είναι μέλος της επιτροπής έκδοσης των παρακάτω επιστημονικών περιοδικών: i) "Transportation Research PART C", ii) "Operational Research : An International Journal", iii) "Simulation Modelling Practice and Theory Journal", και iv) "International Journal of Logistics Economics and Globalisation" και είναι μέλος του: i) Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), ii) Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), και των παρακάτω επιτροπών : i) Transportation and Development Institute's (T&DI) Advanced Technology Committee ii) Transportation Research Board (TRB) Airfield and Airspace Capacity and Delay (AV060), iii) TRB Freight Transportation Planning and Logistics (AT015), και iv) TRB Transportation Network Modeling (ADB30).

Ο Κ. Γ. Ζωγράφος έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πλήθος Οργανισμών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ΗΠΑ και έχει διατελέσει/ είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πάνω από 60 έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γ.Δ. Ενέργειας και Μεταφορών, Γ.Δ. Έρευνας, Γ.Δ. Κοινωνίας των Πληροφοριών και Μέσων Ενημέρωσης.

Ο Κ. Γ. Ζωγράφος έχει τιμηθεί: i) από τον οργανισμό ΕΝΟ- Foundation for Transportation, ii) με το βραβείο διδασκαλίας για το έτος 2003-2004 από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, iii) με το βραβείο "Finalist of 2005 Franz Edelman Award for Achievement in Operations Research and Management Science" του Ινστιτούτου Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικής Επιστήμης των Η.Π.Α. (INFORMS), και iv) με το βραβείο "President's Medal 2005" της Βρετανικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας (British Operational Research Society).

Τελευταία ενημέρωση: 01-03-2019

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.