Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 29 αποτελέσματα)

ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 210-8203 392 gchalamandar@aueb.gr
ΧΑΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 210-8203 597 chalevas@aueb.gr
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 210-8203 165 jgh@aueb.gr
Χάλκου Μαρία Διοικητικό Προσωπικό Φοιτητική Λέσχη 210-8203 526 mchalkou@aueb.gr
Χαμηλού Αικατερίνη Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Οικονομικού) Τμήμα Μισθοδοσίας 210-8203 476 ahamilou@aueb.gr
Χασαπίδη-Μαυροεϊδή Θάλεια Διοικητικό Προσωπικό (ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ) Τμήμα Διαχείρισης Έργων 210-8203 994 echasap@rc.aueb.gr
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 210-8203 953 damianos@aueb.gr
Χατζηδημητρίου Δήμητρα Διοικητικό Προσωπικό Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 210-8203 102 dmc@aueb.gr
Χατζηκωνσταντή Βασιλική Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης vchatzikonstanti@aueb.gr
Χατζημήτσος Δημήτρης Διοικητικό Προσωπικό Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (Διεύθυνση) 210-8203 913 dimchat@rc.aueb.gr
Χατζηπαναγιώτου Κική Διοικητικό Προσωπικό (Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας) Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής 210-8203 111 xkiki@aueb.gr
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 210-8203 189 hatzip@aueb.gr
ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 976 ehatzi@aueb.gr
Χατζηχρονόγλου Ευαγγελία Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Μηχανογράφησης) Τμήμα Ανάπτυξης Διοικητικών Εφαρμογών 210-8203 221 / 210-8203 458 hatziche@aueb.gr
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ Επίκουρη Καθηγήτρια elenachatz@aueb.gr
Χατζοπούλου Εριφίλη Διοικητικό Προσωπικό Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας 210-8203 821 erifili@aueb.gr
Χατζοπούλου Σοφία Διοικητικό Προσωπικό Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 210-8203 108 sofi@aueb.gr
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 210-8203 382 hevas@aueb.gr
Χειλά Μαρία Συνταξιοδοτηθείσα 210-8203 264 heila@aueb.gr
Χιονά Ελπίδα Διοικητικό Προσωπικό
Χολή Κάσσυ Διοικητικό Προσωπικό
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 210-8203 273 nchris@aueb.gr
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 210-8203 440 dchristop@aueb.gr
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 210-8203 125 / 210-210-8203 137 asimina@aueb.gr
Χρονάκη Βασιλική Διοικητικό Προσωπικό Θερμοκοιτίδα 210-8203 829 v.chronaki@acein.aueb.gr
Χρόνη Γεωργία Διοικητικό Προσωπικό (Γιατρός, Παθολόγος) Υγειονομική Υπηρεσία 210-8203 217 gchroni2009@gmail.com
Χρόνης Γεώργιος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 415 gchronis@aueb.gr
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής phronopoulos@aueb.gr
Χρυσανθοπούλου Μάρω Διοικητικό Προσωπικό ΠΜΣ στη Στατιστική (Πρόγραμμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης), ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης), ΔΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης) 210-8203 692 marochr@aueb.gr, masterst@aueb.gr