Χατζηχρονόγλου Ευαγγελία

Τμήμα Ανάπτυξης Διοικητικών Εφαρμογών
Διεύθυνση Μηχανογράφησης
Τηλέφωνο: 210 - 8203 221 / 210 - 8203 458

Τελευταία ενημέρωση: 04-04-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.