Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 7 αποτελέσματα)

Φαντάκη Έλια Διοικητικό Προσωπικό Γραφείο Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών/Τριών Και Κινητικότητας 210-8203 270 elia@aueb.gr
ΦΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων filiounat@aueb.gr
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συνταξιοδοτηθείς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 357 aphil@aueb.gr
Φιλιπποπούλου Βικτωρία Διοικητικό Προσωπικό (Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας) Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 210-8203 129 victfil@aueb.gr
Φλυτζάνης Ηλίας Ομότιμος Καθηγητής (Γραφείο Ομότιμων Καθηγητών ) Τμήμα Πληροφορικής 210-8203 740 flyt@aueb.gr
ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής 210-8203 577 eugenie@aueb.gr
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Συνταξιοδοτηθείς Τμήμα Στατιστικής 210-8203 579 nef@aueb.gr