Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 8 αποτελέσματα)

Φαντάκη Έλια Διοικητικό Προσωπικό (Γραμματεία Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων - Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων) 210-8203 147 | fax: 210-8230 966 elia@aueb.gr
Φιλίδου Σοφία Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Επιμελητείας) 210-8203 214 sofiaf@aueb.gr
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής (Σε επιστημονική άδεια) 210-8203 357 aphil@aueb.gr
Φιλιπποπούλου Βικτωρία Διοικητικό Προσωπικό (Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας) 210-8203 129 victfil@aueb.gr
ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Ομότιμος Καθηγητής (Γραφείο Ομότιμων Καθηγητών ) 210-8203 740 flyt@aueb.gr
ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Επίκουρη Καθηγήτρια 210-8203 577 eugenie@aueb.gr
Φραγκοπανάγος Γουλιέλμος Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Διοικητικού, Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης) 210-8203 336
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής (Σε επιστημονική άδεια) 210-8203 579 nef@aueb.gr