Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 7 αποτελέσματα)

Φαντάκη Έλια Διοικητικό Προσωπικό (Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών/τριών ΟΠΑ ) Γραφείο Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών και Κινητικότητας 210-8203 270 elia@aueb.gr
Φίλιου Αναστασιά Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής filiounat@aueb.gr
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 357 aphil@aueb.gr
Φιλιπποπούλου Βικτωρία Διοικητικό Προσωπικό (Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας) Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 210-8203 129 victfil@aueb.gr
Φλυτζάνης Ηλίας Ομότιμος Καθηγητής (Γραφείο Ομότιμων Καθηγητών ) Τμήμα Πληροφορικής 210-8203 740 flyt@aueb.gr
ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής 210-8203 577 eugenie@aueb.gr
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Συνταξιοδοτηθείς Τμήμα Στατιστικής 210-8203 579 nef@aueb.gr