ΦΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τελευταία ενημέρωση: 09-09-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.