Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 6 αποτελέσματα)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 210-8203 729 gecon@aueb.gr
Οικονομίδης Στέλιος Διοικητικό Προσωπικό Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ 210-8203 818 soikonomidis@aueb.gr
Οικονομίδου Αυγή Διοικητικό Προσωπικό (Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών) 210-8203 856
Οικονόμου Γεώργιος Διοικητικό Προσωπικό (Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών) 210-8203 155 g.oikonomou@aueb.gr
ΟΡΦΑΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήμα Στατιστικής korf@aueb.gr
Ούτσιος Βασίλης Διοικητικό Προσωπικό (Θυρωρείο Κεντρικού Κτηρίου (απόγευμα)) Κεντρικό Θυρωρείο 210-8203 200 / 210-8203 400 vaou@aueb.gr