Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 3 αποτελέσματα)

ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ Συνταξιοδοτηθείσα exek@aueb.gr
ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Καθηγητής 210-8203 198 xepapad@aueb.gr
ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής 210-8203 115 | 210-8203 269 xgeorge@aueb.gr, deputyrector-econ@aueb.gr