Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 3 αποτελέσματα)

ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ Συνταξιοδοτηθείσα Τμήμα Στατιστικής exek@aueb.gr
ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 210-8203 198 xepapad@aueb.gr
ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής 210-8203 115 xgeorge@aueb.gr