ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

Τμήμα Στατιστικής
E-mail:

Καθηγήτρια Στατιστικής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 1989).

Είναι Associate Editor των διεθνών περιοδικών Journal of Applied Stochastic Models in Business and Industry (2002 - ) και Journal of Statistical Distributions and Applications (2013 - ).

Έχει διατελέσει Chief Editor στο διεθνές περιοδικό Quality Technology and Quantitative Management (2004-2006).

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2009-10 και 2012-13 βρισκόταν σε εκπαιδευτική άδεια στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϋ στην Καλιφόρνια.

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος Διεθνών Επιτροπών Αξιολόγησης - Πιστοποίησης για την αξιολόγηση και πιστοποίηση προγραμμάτων B.A., B.Sc. και M.B.A. ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου (1997-2010).

Είναι κριτής του Research Grants Council (RGC) του Hong Kong (2009 - ).

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1989-1993 και 1996-2000), Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1995-97), μέλος της Επιτροπής Ερευνών (1989-93), μέλος της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1989-1993 και 1996-2000) και συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανταλλαγών SOCRATES (1990-2004).

Έχει διδάξει ως Lecturer στο Τμήμα Στατιστικής τoυ Πανεπιστημίου του Dublin (Trinity College) (1979-1980), Assistant Prοfessor στο Τμήμα Στατιστικής τoυ Πανεπιστημίου Missouri-Columbia (1980-1982), Associate Professor στο Τμήμα Στατιστικής τoυ Πανεπιστημίου Iowa (1982-1983), ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Κρήτης (1983-1986) και ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1986-89).

Έχει διατελέσει επισκέπτρια καθηγήτρια στα Πανεπιστήμια του Δουβλίνου (Trinity College) στην Ιρλανδία, Μπέρκλεϋ και Στάνφορντ στην Καλιφόρνια.

Έχει, επίσης, διατελέσει Σύμβουλος-Εμπειρογνώμων του Στατιστικού Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕUROSTAT, 1987) και Πρόεδρος της Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την αναθεώρηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (1996).

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 60 άρθρα σε διεθνή Επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει εργασίες σε περισσότερα από 30 διεθνή συνέδρια σε πολλά από τα οποία ως προσκεκλημένη ομιλήτρια. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Στατιστική, Θεωρία Κατανομών και Εφαρμογές, Αξιολόγηση Στοχαστικών Μοντέλων, Μοντέλα ARCH, Στατιστικοί Δείκτες.

Είναι fellow της Royal Statistical Society και μέλος των επιστημονικών οργανώσεων International Statistical Institute, American Statistical Association, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο και Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Τελευταία ενημέρωση: 18-09-2017

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.