Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 12 αποτελέσματα)

Νάνου Ευθυμία Διοικητικό Προσωπικό ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό(Πρόγραμμα Πλήρους & Μερικής Φοίτησης) 210-8303 660 enanou@aueb.gr
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 210-8203 444 nikandr@aueb.gr
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 210-8203 656 inikol@aueb.gr
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 210-8203 342 / 210-210-8237 789 anikol@aueb.gr
ΝΙΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Συνταξιοδοτηθείσα Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ninni@aueb.gr
Νταή Αμαλία Διοικητικό Προσωπικό Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 210-8203 427 amaliadae@aueb.gr
Ντελή Ιουλία Διοικητικό Προσωπικό ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πρόγραμμα Πλήρους & Μερικής Φοίτησης) 210-8203 615 / 210-8203 616 mbafull@aueb.gr
Ντέλιου Κλεοπάτρα Διοικητικό Προσωπικό (Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών/τριών ΟΠΑ ) Γραφείο Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών και Κινητικότητας 210-8203 188 cleoqual@aueb.gr
ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 210-8203 451 demos@aueb.gr
ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής Τμήμα Στατιστικής 210-8203 968 ntzoufras@aueb.gr
Ντογιάκος Χρήστος Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Διοικητικού) Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης 210-8203 336 chrisd@aueb.gr
Νυφλή Ελευθερία Διοικητικό Προσωπικό (Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών/τριών ΟΠΑ - Αρμοδιότητες Πρακτικής) Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης 210-8203 815 enifli@aueb.gr